Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies
Czytaj więcej

Cztery pory życia - od kołyski po grób. Tradycje rodzinne krośnian w XX w. Starość

Ostatnia wystawa cyklu "Cztery pory życia - od kołyski po grób" poświęcona zostanie starości. Jej zamierzeniem będzie ukazanie tego etapu życia krośnian w kontekście ich funkcjonowania w rodzinie i roli, którą od lat niepisane prawo tradycji powierzało seniorom rodu. Interesujące z punktu wystawy będzie prześledzenie procesu kształtowania się i przejawiania aktywności społecznej czy zainteresowań seniorów przez okres XX w. ale i zmieniające się przez lata podejście ich samych do starości. Umowną granicą wyznaczającą początek tego ostatniego okresu życia będzie przejście na emeryturę a w czasach wcześniejszych - podjęcie ról babci, dziadka albo przejęcie odpowiedzialności za gospodarstwo domowe przez rodzinę dziecka. Zapraszamy krośnian do jej wspólnego tworzenia. Dalej
Czytaj więcej

Cztery pory życia - od kołyski po grób. Tradycje rodzinne krośnian w XX w. Dojrzałość

Ideą wystawy dedykowanej krośnianom wieku dojrzałego jest ukazanie tradycji, szczególnie rodzinnych, które w XX w. były charakterystyczne dla mieszkańców miasta. Kryterium społeczne, wyrażające się w podjęciu i pełnieniu ról zawodowych czy rodzinnych, posłużyło do ustalenia umownych momentów granicznych pomiędzy młodością a dojrzałością: ukończenie nauki, odbycie służby wojskowej, podjęcie pracy, wybór drogi życiowej, założenie rodziny. Zapraszamy krośnian do jej wspólnego tworzenia. Dalej
Czytaj więcej

Cztery pory życia - od kołyski po grób. Tradycje rodzinne krośnian w XX w. Młodość

W koncepcji wystawy poświęconej czasom młodości krośnian na przestrzeni XX w. ukończenie 10. roku życia zostało przyjęte jako umowna cezura pomiędzy dzieciństwem a młodością.

Lata młodzieńcze są niczym przedpołudnie - obudzony już mocno do życia człowiek obdarzony jest dużym zapasem czasu, energii, dąży do oderwania się od domu rodzinnego i całym sobą smakuje coraz bardziej przynależną mu wolność. Młodość rozpoczyna się zwykle burzliwym okresem dojrzewania zmierzającym do pełnego ukształtowania się młodego człowieka pod względem fizycznym i psychicznym. To czas, kiedy człowiek uczy się - często na własnych błędach - sztuki podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji w życiu. Postępujący i wielopłaszczyznowy proces usamodzielniania się powoduje, że powoli wychodzi z rodzinnego gniazda i staje na starcie drogi prowadzącej przez dojrzałość. O tym, jaki posag ze sobą zabierze, zadecydował już wstępnie dom rodzinny i spędzone w nim czasy dzieciństwa ale i wpływ na to mają także doświadczenia okresu młodości i szeroko pojęte środowisko, w którym młodzież wzrasta. Zapraszamy krośnian do jej wspólnego tworzenia. Dalej
Czytaj więcej

Cztery pory życia - od kołyski po grób. Tradycje rodzinne krośnian w XX w. Dzieciństwo

Cykl "Cztery pory życia - od kołyski po grób" rozpocznie wystawa poświęcona dzieciństwu krośnian na przestrzeni XX w. Czas dzieciństwa został umownie zamknięty w okresie od narodzin do ukończenia 10. roku życia.
Moment przyjścia człowieka na świat, niczym świt, rozpoczyna każdą ludzką drogę życia. Dzieciństwo cechuje się bardzo dynamicznym rozwojem, wielkim zapałem poznawczym, który prowadzi do opanowania umiejętności potrzebnych potem przez całe życie. Człowiek najpełniej dorasta i kształtuje się w rodzinie. To najbliżsi są pierwszymi nauczycielami i to oni przyczyniają się do nadania pierwszych rysów osobowości dziecka.

Wystawa będzie opowieścią o tradycjach krośnieńskich rodzin związanych z narodzinami dziecka , jego wychowaniem, nauką szkolną. Zwrócimy uwagę na kult rodziny, matki, dziecka, na beztroskę dziecięcego świata ale i ważne wydarzenia tego okresu jak np. chrzciny, nauka w szkole, przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej. Zapraszamy krośnian do jej wspólnego tworzenia. Dalej
Czytaj więcej

Cztery pory życia - od kołyski po grób. Tradycje rodzinne krośnian w XX w. Wprowadzenie do cyklu wystaw

Wyznaczony czasem cykl życia człowieka nierozerwalnie wiąże się od początku z domem rodzinnym - rozumianym również jako spuścizna tradycji przechodzących z pokolenia na pokolenie. Rodzina, dom rodzinny, krąg rodzinny, społeczność lokalna jako pierwsze naturalne środowisko kształtują ludzi i decydują często o ich życiowej drodze. Zwyczaje rodzinne wyrastają z troski o bezpieczeństwo własne jak i najbliższych. Obrzędowość rodzinna jest przejawem głębokich więzi, posiada szczególną symbolikę i wymowę, udowadniając, że w najważniejszych momentach naszego życia nigdy nie jesteśmy sami. Rodzina towarzyszy nam od chwili narodzin, poprzez kolejne etapy życia ale i żegna nas, gdy odchodzimy z tego świata. Po osiągnięciu dojrzałości naturalną koleją rzeczy staje się zwykle założenie własnej rodziny, która wzrasta na gruncie tradycji wyniesionych z domów współmałżonków.

Intencją cyklu wystaw pod wspólnym tytułem: "Cztery pory życia - od kołyski po grób" jest ukazanie tradycji rodzinnych krośnian, które na przestrzeni XX w. kształtowały kolejne pokolenia mieszkańców naszego miasta. Muzeum Rzemiosła pragnie pokazać zarówno te tradycje, które wypływają z odległej przeszłości - ich transformację - jak i te, które zrodziły się na przestrzeni XX w. W zamierzeniu cykl wystaw jest nie tylko powrotem do przeszłości krośnieńskich rodzin i podróżą sentymentalną w głąb korzeni, ale spełniać ma przede wszystkim funkcję dokumentu - krośnieńskiej kroniki. Zapraszamy krośnian do jej wspólnego tworzenia. Dalej
Archiwum cyklu wystaw: Cztery pory życia - od kołyski po grób (2016-2020)