Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Struktura

Muzeum Rzemiosła w Krośnie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Krosno, powołaną w 1989 r., a udostępnioną dla zwiedzających w 1990 r. Nadzór bezpośredni nad muzeum sprawuje Prezydent Miasta Krosna.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie jest instytucją o charakterze kulturalno-oświatowym i naukowo-badawczym, do której należy: gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zabytków związanych z historią: sztuki, rzemiosła i przemysłu, rzemiosł artystycznych oraz zabytków archeologicznych terenów Polski południowo-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Krosna i najbliższych okolic. Sposoby realizacji kompetencji instytucji zostały szczegółowo omówione w Statucie Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Realizacja celów statutowych jest prowadzona w ramach sześciu działów:
(więcej: Schemat Organizacyjny Muzeum Rzemiosła w Krośnie)
W strukturach muzeum funkcjonują:
Adres:
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
ul. Piłsudskiego 19
38-400 Krosno
woj. podkarpackie
tel./ fax; (+48) 13 474 82 01, 13 474 82 02
e-mail: krosno@muzeumrzemiosla.pl

Dyrektor:
Ewa Mańkowska
tel./ fax: (+48) 13 474 82 01
e-mail: dyrektor@muzeumrzemiosla.pl

Główny Księgowy:
Aneta Zima
tel. (+48) 13 474 82 01
e-mail: finanse@muzeumrzemiosla.pl

Dział Historii Rzemiosła:
Ewa Mańkowska
e-mail:dyrektor@muzeumrzemiosla.pl
Magdalena Firlej
e-mail: magda@muzeumrzemiosla.pl
Iwona Jurczyk
e-mail: iwona@muzeumrzemiosla.pl
Łukasz Stachurski
e-mail: lukasz@muzeumrzemiosla.pl

Pracownia Archeologiczna:
Łukasz Stachurski
e-mail: archeo@muzeumrzemiosla.pl
lukasz@muzeumrzemiosla.pl

Dział Dokumentacji Archiwalnej Historii Rzemiosła:
Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili
e-mail: archiwum@muzeumrzemiosla.pl

Dział Oświatowo-Wydawniczo-Promocyjny:
Kierownik: Mariusz Kus
e-mail: mariusz@muzeumrzemiosla.pl
Piotr Burger
e-mail: piotr@muzeumrzemiosla.pl
Magdalena Czelna-Mikosz
e-mail: info@muzeumrzemiosla.pl
Małgorzata Ostafil-Wąsik
e-mail: pikt@muzeumrzemiosla.pl

Dział Administracyjno-Księgowy:
Główny Księgowy: Aneta Zima
e-mail: finanse@muzeumrzemiosla.pl
Iwona Ćwiąkała
e-mail: krosno@muzeumrzemiosla.pl
Katarzyna Wanat-Prajsnar
e-mail: kadry@muzeumrzemiosla.pl

Dział Konserwatorsko-Gospodarczy:
Kierownik: Katarzyna Wanat-Prajsnar
e-mail: pracownia@muzeumrzemiosla.pl
Piotr Adamik
Ala Leszczyńska
Zygmunt Wróblewski
Gerard Zając
e-mail: zegar@muzeumrzemiosla.pl

Główny Inwentaryzator - stanowisko samodzielne:
Dorota Piwka
e-mail: dorota@muzeumrzemiosla.pl

Biblioteka:
Magdalena Firlej
e-mail: biblioteka@muzeumrzemiosla.pl

Piwnica PodCieniami (Rynek 5):
Magdalena Czelna-Mikosz
tel./ fax: (+48) 13 432 77 07
e-mail: info@muzeumrzemiosla.pl

Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej (PIKT) (Rynek 5):
Małgorzata Ostafil-Wąsik
tel./ fax: (+48) 13 432 77 07
e -mail: pikt@muzeumrzemiosla.pl

Wieża Farna (ul. Piłsudskiego 5):
Kontakt: siedziba główna muzeum
tel./ fax: (+48) 13 474 82 01, 13 474 82 02
e -mail: krosno@muzeumrzemiosla.pl