Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Koło Młodych Miłośników Starego Krosna

Koło Młodych Miłośników Starego Krosna to organizacja działająca w ramach Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast - ogólnopolskiej federacji zorganizowanych zespołów uczniów interesujących się dziejami i zabytkami swoich miast.
Bractwo działa na terenie Polski, ale obejmuje swoim zasięgiem historyczne miasta znajdujące się poza granicami. Siedziba Bractwa znajduje się przy Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana w Krakowie. Bractwo działa nieprzerwanie od ponad trzydziestu lat. Głównym jego celem jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości dziejów oraz zasobów zabytkowych swoich miast i ich promocja. Ogólne zasady działania i organizacji Bractwa określa regulamin.

Działalność Koła Młodych Miłośników Starego Krosna opiera się o roczny harmonogram zajęć opracowany zgodnie z ogólnymi założeniami i celami Bractwa. Spotkania odbywają się raz na dwa miesiące w siedzibie Koła - Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Cele Koła realizowane są poprzez zastosowanie różnorodnych, atrakcyjnych dla uczestników form i metody, a wśród nich:


Zapisy w poczet członków Koła Młodych Miłośników Starego Krosna prowadzi Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Członkostwo w Kole jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji członkowskiej.

Więcej informacji z życia Bractwa dostępne na stronie www.bractwo.bystrzyca.pl