Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Szkoły podstawowe i średnie


OFERTA EDUKACYJNA

HISTORIA
 1. Michał Mięsowicz najsłynniejszy krośnieński zegarmistrz. III - czas lekcji: 1h, cena: 50 zł
 2. Edukacja cechowa i cechy rzemieślnicze w Krośnie. II, III
 3. Na rycerskim zamku - o zamkach, rycerzach i ich zajęciach. I

JĘZYK POLSKI
 1. Krośnieńskie legendy. II
 2. O szewskiej pasji - frazeologizmy związane z zawodem szewca w oparciu o ekspozycję stałą Muzeum Rzemiosła w Krośnie. II

JĘZYK ANGIELSKI
 1. Say it in English! - nazwy zawodów i rzemiosł na przykładzie ekspozycji stałej Muzeum Rzemiosła w Krośnie. I, II

EDUKACJA SPOŁECZNA
 1. Symbole miasta Krosna. I
 2. Znani i nieznani krośnianie. I, II
 3. Pomniki i miejsca pamięci w Kroœnie na wybranych przykładach - cz. I - zajęcia na bazie prezentacji multimedialnej. I, II, III - zajęcia dostępne od II sem.
 4. Pomniki i miejsca pamięci w Krośnie na wybranych przykładach - cz. II - wycieczka po mieście. I, II, III - zajęcia dostępne od II sem.
 5. Stary cmentarz w Krośnie jako skarbnica wiedzy o przeszłoœci miasta i jego mieszkańców. I, II
 6. Tradycje lokalne, zwyczaje i obyczaje świšteczne Krosna i okolic. II, III

TECHNIKA
 1. Narzędzia w domowym warsztacie dawniej i dziś. I, II - zajęcia dostępne od II sem.
 2. Jak to ze lnem było? Elementy wiedzy o tkactwie w regionie Krosna. I
 3. Czas i zegary. I
 4. Czas i metody jego pomiaru. II

SZTUKA
 1. Krośnieńskie zabytki - zajęcia na terenie Zespołu Staromiejskiego. I, II, III
 2. Sztuki plastyczne na przykładzie Krosna - malarstwo, rzeźba, architektura – zajęcia na terenie Zespołu Staromiejskiego. I
 3. Style w architekturze i sztuce na przykładzie krośnieńskich zabytków - zajęcia na terenie Zespołu Staromiejskiego. II, III
 4. Podstawowe problemy konserwacji zabytków na przykładzie Zespołu Staromiejskiego Krosna. III

KSZTAŁCENIE BRANŻOWE
 1. Dawne zawody w Krośnie - rzemiosła ginące i te które przetrwały do dziś. I, II
 2. Od ziarenka do bochenka - elementy wiedzy o piekarstwie. I
 3. Chleb na co dzień, chleb od święta - elementy wiedzy o piekarstwie. II
 4. Z wizytą w dawnym salonie fryzjerskim. I
 5. Poznaj historię swojego zawodu - tematy do wyboru: fryzjerstwo, krawiectwo, zegarmistrzostwo, piekarstwo, ślusarstwo, kowalstwo, stolarstwo i snycerstwo.
  III (lekcje dla szkół branżowych)

POZIOMY EDUKACYJNE:

I
- szkoły podstawowe: edukacja wczesnoszkolna
II - szkoły podstawowe: klasy IV-VIII
III - szkoły średnie

Lekcje są prowadzone od wtorku do piątku.


Prosimy o ustalenie terminu lekcji z kilkudniowym wyprzedzeniem.