Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum"

Adersowany do dzieci i młodzieży pomiędzy 5 a 18 rokiem życia konkurs plastyczny "Moja Przygoda w Muzeum" jest organizowany od 1978 r. Do 1989 r. organizowało go Muzeum Etnograficzne w Warszawie, a od 1990 - Muzeum Okręgowe w Toruniu. Konkursowi patronowało od początku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2007 r. konkurs z ogólnopolskiego otrzymał rangę międzynarodową. Pierwotnie wydarzenie nosiło nazwę: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Moja przygoda w muzeum". Obecnie sš to Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum". Toruńskie Muzeum Okręgowe współdziała z licznymi placówkami muzealnymi w kraju i za granicą, które są odpowiedzialne za ustalenie form organizacyjnych oraz zakresu upowszechniania i przebiegu konkursu na ich terenie.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie od 1993 r., czyli niemal od początku działalności, organizuje krośnieński etap konkursu. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaneiem młodych krośnieńskich artystów. Szczególnie udział w wystawie pokonkursowej, organizowanej od 2007 r. w salach muzealnej Piwnicy PodCieniami, jest zawsze wielkim przeżyciem dla uczestników. Prace z krośnieńskiej edycji każdorazowo przesyłane są do Torunia. Od 1993 r. wiele prac z Krosna wzięło udział w toruńskiej wystawie głównej. Jury przyznało ponadto nagrody i wyróżnienia dla dzieci i młodzieży z naszego regionu a także dla ich opiekunów plastycznych. W 2013 r. została również przyznana nagroda dla Muzeum Rzemiosła w Krośnie za krzewienie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką i muzealnictwem.

Ogranizacja lokalnego etapu konkursu ma ważne znaczenie dla edukacji kulturalnej najmłodszych mieszkańców Krosna. Wyrabia pozytywne postawy, które przygotowują korzystania w wieku dorosłym do wytworów kultury wysokiej i czynią to naturalną potrzebą.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie, charakterze, wartościach naukowych, historycznych i artystycznych; kształtowanie właściwych upodobań estetycznych oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna różnych szczebli nauczania w ramach zajęć szkolnych bądź innych placówek wychowawczych lub artystycznych. Przedmiotem zainteresowania uczestników mogą być muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła a także odnośne działy muzeów okręgowych oraz muzea regionalne (z wyj. muzeów martyrologicznych), które dziecko zwiedziło w dowolnym czasie.

Zapraszamy do udziału w konkursie "Moja Przygoda w Muzeum". Szczegóły w regulaminie.

Galeria laureatów 2019
Galeria laureatów 2018
Galeria laureatów 2017
Galeria laureatów 2016
Galeria laureatów 2015
Galeria laureatów 2014
Galeria laureatów 2013
Galeria laureatów 2011
Galeria laureatów 2010
Galeria laureatów 2009
Galeria laureatów 2008

KOMUNIKAT O ODWOŁANIU

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i stanem pandemii na świecie, opierając się o państwowe legislacje obowiązujące w obecnej sytuacji, Muzeum Rzemiosła w Krośnie informuje, że 28. Lokalny Etap XLII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum" 2020 zostaje odwołany.Regulamin 2019
Załącznik RODO
Poznaj historię konkursu przygotowaną przez Muzeum Okręgowe w Toruniu