Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Archiwalia

Zbiór archiwalnych dokumentów związanych z historią rzemiosła południowo-wschodniej Polski został zapoczątkowany w 1990 roku. Znajdujące się w nim zespoły archiwalne pochodzą z następujących źródeł:
W zasobie przechowywane są zespoły archiwalne z okresu zaboru austriackiego, II Rzeczpospolitej oraz Polski Ludowej. Dotyczą one głównie działalności Cechu Wielkiego w Krośnie, Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie oraz działalności prywatnych warsztatów rzemieślniczych. Wiele zespołów archiwalnych posiada charakter szczątkowy. Do najważniejszych należą:
 1. Akta cechowe:
  • Księga zapisu i wypisu uczni rękodzieł szewskiego, murarskiego i rzeźniczego 1899-1924 (rękopis oprawny w twardą okładkę)
  • Rejestr spisany w cechu Sławetnym szewskim krośnieyskim do przyjmowania chłopców w rzemiosło w 1783 r. (rękopis oprawny w twardą okładkę)
  • Księga wpisu i wypisu Wielkiego Cechu w Krośnie 1911-1924 (rękopis oprawiony w twardą okładkę)
  • Księga uczniów Cechu rzeźników i masarzy w Krośnie 1922-1940 (rękopis, oprawny w twardą okładkę)
  • Księga uchwał powziętych na posiedzeniach i ogólnych zebraniach Cechu Rzeźnicko-Masarskiego w Krośnie 1928-1937 (rękopis oprawiony w twardą okładkę)
  • Inwentarz majątku Cechu Rzeźników i Masarzy w Krośnie 1926 (rękopis oprawny w twardą okładkę)
  • Księga Mistrzów Cechu Stolarzy w Krośnie 1927-1940 (rękopis oprawny w twardą okładkę)
  • Książka protokołów cechu Fryzjerów w Krośnie 1948-1949 (rękopis oprawny w twardą okładkę)
  • Książka protokołów Cechu Krawców w Krośnie 1948-1952 (rękopis oprawny w twardą okładkę)
  • Spis ogólny rejestrowanych warsztatów rzemieślniczych, 1948-1949
  • Statut cechu rzemieślniczego rzeźnicko - masarskiego w Krośnie, 1936 (rękopis)
 2. Akta urzędów administracji państwowej:
  • Uniwersał dla wszystkich w Królestwach Galicyi y Lodomerii tudzież Xięstwach Oświęcimskim y Zatorskim, naydujących się rzemieślniczych cechów generalny porządek przepisujacy, wydany przez cesarzową austriacką Marię Teresę w maju 1778 r. we Lwowie, (druk)
  • Statut Towarzystwa Mieszczańskiego "Zgoda" w Krośnie, 1924 (maszynopis)
  • Księga protokołów Towarzystwa Mieszczańskiego "Zgoda" w Krośnie, 1928 r. (rękopis)
 3. Zbiory specjalne:
  • Afisze - gównie z okresu II wojny Światowej
  • Druki ulotne - głównie z okresu II wojny Światowej
  • Fotografie
 4. Zespoły archiwalne dotyczące działalności lokalnych rzemieślników:
  • Michał Mięsowicz - zegarmistrzostwo, zegarmistrzostwo wieżowe
  • Wojciech Lenik - drukarstwo
  • Zofia i Mieczysław Krukierkowie - fryzjerstwo
  • Tomasz Wojnar - krawiectwo
  • Alfons Migacz - tokarstwo
  • Wiktoria Kustroń - krawiectwo
  • Maria Gromek - krawiectwo
  • Andrzej i Piotr Hnatuszko - piekarstwo
  • Józef Cisowski - ślusarstwo
  • Józef i Tadeusz Bochenkowie - ślusarstwo
  • Karol Widlarz - kaflarstwo, zduństwo