Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Regulamin zwiedzania WIEŻY DZWONNICY

Wieża czynna w dniach od 1 do 3 maja 2013 w godz. 10.00 - 18.00
Zwiedzanie zgodnie z harmonogramem wejść w dni robocze.


 1. Wieża dzwonnica udostępniana jest do zwiedzania
  od 1 maja do 30 września w godzinach:
  • WTOREK - PIĄTEK: 10.00 - 18.00
   Wejścia:

   10.00, 10.45, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15
   16.00, 16.45, 17.30
   Przerwa:
   11.30 - 12.15

  • SOBOTA - NIEDZIELA: 10.00 - 16.00
   Wejścia:

   10.00, 10.45, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15
   Przerwa:
   11.30 - 12.15

  W okresie od 1 października do 30 kwietnia zwiedzanie wieży możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji w Muzeum Rzemiosła ul. Piłsudskiego 19, lub telefonicznie - 13 43 241 88 . Dokładne daty otwarcia i zamknięcia obiektu dla zwiedzających w danym roku kalendarzowym zamieszczane są na stronie internetowej: www.muzeumrzemiosla.pl

 2. Wejście na wieże możliwe jest tylko z przewodnikiem – zwiedzanie trwa
  ok. 45 min.

 3. Liczba osób jednocześnie przebywających w wieży jest ograniczona. Grupa powinna liczyć maksymalnie 10 osób i w trakcie zwiedzania podzielona będzie na dwie grupy po 5 osób, co wynika z instrukcji - przeciwpożarowej i bhp - opracowanych dla obiektu.

 4. Zwiedzanie wieży możliwe jest po zakupieniu biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem:
  • bilet normalny - wszystkie kondygnacje: 6,00 zł
  • bilet normalny do poziomu dzwonów: 4,00 zł
  • bilet ulgowy: 4,00 zł
  Istnieje również możliwość zakupienia biletu łączonego: zwiedzanie wieży i Muzeum Rzemiosła w cenie:
  • bilet normalny: 8,00 zł
  • ulgowy: 6,00 zł
 5. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających dzieci do 12 roku życia wprowadzane są tylko do poziomu dzwonów.
 6. Podczas zwiedzania wieży należy bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników Muzeum Rzemiosła.
 7. Ostatnie wejście na wieżę następuje 30 minut przed zamknięciem.
 8. Podczas zwiedzania nie wolno spożywać napojów i żywności, rozmawiać przez telefon.
 9. W wieży obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania ognia.
 10. Zabrania się wstępu do obiektu:
  • osobom nietrzeźwym
  • zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów
  • zakłócającym porządek zwiedzania
  • naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
 11. Zabronione jest wnoszenie do wieży:
  • broni białej i palnej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne
  • materiałów łatwopalnych, toksycznych i wybuchowych
  • plecaków i toreb uniemożliwiających swoimi gabarytami poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz wieży
  • zwierząt
 12. Osoby w obuwiu nieprzystosowanym do wchodzenia po metalowych, ażurowych schodach (szpilki, wąskie obcasy) wprowadzane będą tylko do poziomu dzwonów.
 13. W czasie burzy zwiedzanie wieży jest zabronione, a w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, śnieg, grad, mgła) o wejściu na platformę widokową decyduje przewodnik.
 14. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oraz wyproszenia z obiektu zwiedzających, którzy nie stosują się do regulaminu.
 15. Przed wykupieniem biletu zwiedzający ma prawo uzyskać od pracownika Muzeum informację o warunkach zwiedzania: temperatura w czaszy hełmu, zagrożenia wynikające z rodzaju dróg komunikacyjnych wewnątrz wieży.
 16. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.


Zobacz godziny zwiedzania wieży