Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

6. MBATL "Z krosna do Krosna"
- tuż przed premierą

Na 6. edycję Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej
"Z krosna do Krosna" wpłynęło 112 prac, 79 artystów z: Czech, Finlandii, Japonii, Litwy, Polski, Słowacji, Turcji, Ukrainy oraz USA.

6. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna", chociaż w założeniach nie zmieniło regulaminowych wymagań, pozostajc przy wypracowanej już formule tkaniny z przewagą włókna lnianego i wymiarach, jak określiła to prof. Ewa Poradowska-Werszler - tkaniny kameralnej, zawierającej się między 25 a 60 cm, ma jednak w tym roku szerszy wymiar ideologiczny. Przede wszystkim jest jednym z elementów, realizowanego przez Muzeum Rzemiosła, projektu Dobre sąsiedztwo - współpraca kulturalna Krosna i Presova, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej, Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Projekt ten obejmuje szereg działań, których celem jest zaakcentowanie znaczenia kultury i sztuki jako bodźców przyczyniających się do znoszenia barier w rozwoju społeczeństw pogranicza
.

Odnowienie i podtrzymanie wspólnych tradycji kulturalnych i artystycznych, związanych głównie z twórczością rękodzielniczą, w której - po obu stronach obecnej granicy - ogromne znaczenie miało tkactwo, hafciarstwo i koronkarstwo, daje jednocześnie możliwość wspólnego organizowania imprez o charakterze naukowym i wystawienniczym. Założony w programie łatwy dostęp do informacji o wszystkich wydarzeniach kulturalnych, z pewnością poszerzy krąg odbiorców o środowiska historyków-regionalistów, muzealników, etnografów i artystów.

W bieżącej edycji Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej jest w szczególny sposób skierowane do twórców słowackich. Mamy nadzieję, że wspólna kampania informacyjna i promocyjna w środowiskach artystycznych Polski i Słowacji zaowocuje współpracą artystyczną również na przyszłe edycje tej uznanej w artystycznym środowisku tkackim imprezy. W ramach 6. Międzynarodowego Biennale zorganizowane zostaną następujące wydarzenia kulturalne: Konkurs Debiuty 2010 - dla studentów uczelni artystycznych z Polski i Słowacji, wernisaż w Krośnie, wernisaż w Presovie, opracowanie i wydanie katalogu 6. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej.

Dodatkowym zadaniem, związanym zarówno z Międzynarodowym Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej, jak i z działalnością Muzeum Rzemiosła jest organizacja konferencji naukowej poświęconej tradycjom tkackim polsko-słowackiego pogranicza oraz opracowanie i wydanie materiałów pokonferencyjnych w wersji polsko-słowackiej.

Jesteśmy przekonani, że projekt, którego zadaniem jest promocja wydarzeń artystycznych a także tradycyjnych rzemiosł w obszarze pogranicznym dodatkowo wzmocni atrakcyjność Krosna i Presova, przyciągając koneserów sztuki i spragnionych wrażeń kulturalnych turystów.

Tkanina jest ekscytującym środkiem artystycznej wypowiedzi, lecz długi i żmudny proces tworzenia powoduje, iż znikoma ilość artystów decyduje się na tradycyjne techniki tkackie. I chociaż niemała część zgłoszonych do konkursu prac jest rodzajem kolażu, lub autorskim przetwarzaniem półfabrykatów, to jednak przeważająca ilość opiera się na ręcznym przeplocie włókna lnianego. To rzemieślnicza umiejętność tworzenia wyrafinowanych artystycznie dzieł, z tak trudnego materiału, jakim jest len, zapewnia krośnieńskiemu biennale stałe już miejsce wśród wydarzeń związanych z prezentacją sztuki włókna. Możliwość eksperymentowania z barwą i fakturą materiału, poszukiwanie inspiracji w przyrodzie, mitologii, sztuce, interakcji z innymi ludźmi daje autorom nadesłanych do Krosna prac - co jest odczuwalne - dużą dawkę radości i satysfakcji.

Mamy nadzieję, że kolejne edycje Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej - poszerzone o Konkurs Debiuty, dadzą możliwość wykreowania nowych osobowości artystycznych, zachęcą młodych twórców do zajęcia się tą trudną i elitarną formą przekazu.

Premierową wystawę pokonkursową 6. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" można zwiedzać
od 27 sierpnia do 17 września 2010, w salach BWA w Krośnie (ul. Blich 2)
.

Patronat honorowy na wydarzeniem sprawują: Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński oraz Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki. Patronat medialny nad wydarzeniem obejęła TVP O/ Rzeszów.OrganizatorzyWięcej o biennale
foto