Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Geometria uczuć według Bogdana Klechowskiego
Nowa wystawa w Piwnicy PodCieniami

Bogdan Klechowski, Dziennik-mural, 200 x 450 cm, akryl na płótnie, 2005/06Patrząc na cykl obrazów Bogdana Klechowskiego zatytułowany "Geometria uczuć", odnosi się wrażenie bycia świadkiem tajemnicy zetknięcia się dwóch sfer - rzeczywistej i wewnętrznej. Z jednej strony konkret, z drugiej ulotność
- nie w walce, lecz we współistnieniu, a na granicy - człowiek.

Na tle kubistycznej zabudowy, martwej natury, scen rodem z Biblii czy też teraźniejszości, krzyczącej zgiełkiem, reklamą, nagromadzeniem rzeczy ale
i epatującej pustymi przestrzeniami, opuszczonymi domami - na pierwszy plan wysuwają się portrety kobiet o fascynującym wyrazie twarzy. Bohaterki obrazów są piękne, ale też emanują silnymi osobowościami. Niczym Giocondy współczesnych miast zagadkowym uśmiechem zdają się wabić widza, by dać mu szansę na zrozumienie tajemnicy "bycia tu i teraz" - pośród dosłownej rzeczywistości, z jednoczesną świadomością wewnętrznej głębi człowieka.


Rzeczywistość zewnętrzna jest w obrazach cyklu malarskiego, który powstał
pomiędzy 2005 a 2010 rokiem, źródłem inspiracji ale i punktem wyjścia do obrazowania rzeczywistości wewnętrznej. "Duch rzeczowości - czy też dosłowności oraz waga przywiązywana do szczegółowości informacyjnej obrazu, jest wyrazem jednego
z ważniejszych aspektów mojego malowania w ostatnim czasie" - wyjaśnia Bogdan Klechowski, ale z drugiej strony podkreśla, że: "potoczna bezpośredniość rzeczywistości zewnętrznej przełożona na język malarstwa ujawnia rzeczywistość wewnętrzną, za którą kryją się emocje i wzruszenia".

Subiektywne widzenie realizmu zawdzięcza autor swojemu mistrzowi, Sycylijczykowi, żyjącemu i tworzącemu w XX w. - Renato Guttuso - włoskiemu malarzowi, także grafikowi i krytykowi sztuki, a przede wszystkim reprezentantowi tzw. nowego realizmu w malarstwie europejskim. Bogdan Klechowski zauważa, że: "Guttuso przeszedł do realistycznej interpretacji tematu, zrealizowanej w formie przedmiotowej, dając tym samym do zrozumienia, że metoda realistyczna nie umarła, jak sądziło wielu zachodnioeuropejskich malarzy, wręcz przeciwnie, ta metoda może dawać najgłębsze
i prawdziwe odbicie rzeczywistości". "W twórczości Guttuso odnajduję pewną bliskość formy, jak również cech osobowych, które objawiają się poprzez gwałtowność ostrych kontrastów i w zdecydowanym rysunku, będącym wyraźnym elementem konstrukcyjnym obrazu" - przyznaje malarz. Lecz obraz rzeczywistości w interpretacji Klechowskiego wydobywa jeszcze coś więcej. Nawet najdoskonalsza rzeczywistość byłaby pusta bez ludzi.

Dopełnieniem realistycznych inspiracji jest podjęcie tematu człowieka, a zatem obecność w omawianym cyklu pierwiastka wewnętrznego i wzajemna interakcja owych dwóch sfer. To właśnie bezpośredniość rzeczywistości uświadamia człowiekowi istnienie swojego wnętrza, a co za tym idzie, jego głębię. Rzeczywistość wydobywa z nas wnętrze, prowokuje do zaznaczenia na jej tle tej ulotnej cząstki siebie. "Niewidoczne uczynić widocznym poprzez realność - to może brzmieć paradoksalnie - lecz to właśnie realność tworzy właściwe misterium ludzkiego bytu" - charakteryzuje sposób swojego malarskiego obrazowania Bogdan Klechowski, zachęcając odbiorcę do dostrzeżenia, zrozumienia i wydobycia istoty swojego wnętrza - emocji, wzruszeń, uczuć, których tłem jest otaczająca nas realność. Moment zastanowienia, refleksji "tu i teraz" niczym "nitka ciszy przeciągnięta przez zgiełk" - jak pięknie i prawdziwie określił malarstwo Bogdana Klechowskiego Marek Sołtysik, jest dany każdemu. Wystarczy wyjść poza kanony bryły, stanąć świadomie na jej tle, dać szansę rzeczywistości odkryć osobisty wymiar swojej wewnętrznej prawdy. Geometria uczuć...?

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza do zwiedzenia wystawy Bogdan Klechowski. Geometria uczuć - malarstwo, prezentowanej w Piwnicy PodCieniami (Rynek 5)
od 29 lipca do 22 sierpnia 2010. Ekspozycja jest kontynuacją cyklu wystaw "Nasi", prezentującego ludzi historycznie czy też artystycznie związanych z Krosnem.

Bogdan Klechowski, krośnianin, urodził się w 1967 r. Ukończył Wydział Malarstwa ASP w Krakowie - dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Rodzińskiego oraz w Pracowni Rysunku prof. Zbyluta Grzywacza (1992). Od 1995 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym uczelni macierzystej, od 2008 r. prowadzi Pracownię Rysunku i Malarstwa dla studentów I roku studiów stacjonarnych.

Uprawia malarstwo i rysunek. Uczestnik 12 wystaw indywidualnych, m.in.: BWA, Krosno (1997); Galeria "Format", Kraków (1999); BWA, Kielce (2000); Galeria ZPAP "Pryzmat", Kraków (2006) oraz kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Stypendysta Prezydenta Miasta Krakowa (1996). Jest autorem i współautorem projektów i realizacji
w malarstwie ściennym. Prace w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
Iwona JurczykWykorzystano fragmenty artykułu Bogdana Klechowskiego: Renato Guttuso - różne oblicza realizmu. Moje widzenie realizmu. Doświadczenia i inspiracje [w:] Zeszyty Wydziału Malarstwa ASP, z. 6, Kraków 2006.


Więcej o wystawie