Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

"Z krosna do Krosna" 2010

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza artystów z Polski i z zagranicy oraz studentów IV i V roku a także ubiegłorocznych absolwentów kierunków artystycznych uczelni polskich i słowackich do wzięcia udziału w 6. Międzynarodowym Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" oraz towarzyszącym wydarzeniu Konkursie DEBIUTY 2010.

Głównym celem Konkursu DEBIUTY, skierowanego do uczestników z Polski i Słowacji, jest nie tylko promowanie najmłodszej sztuki lniarskiej ale przede wszystkim stworzenie możliwości profesjonalnego debiutu ekspozycyjnego oraz promocja młodego artysty i jego twórczości.

Ważne terminy! Termin zgłoszenia udziału w konkursach - 30 czerwca 2010. Termin przyjmowania prac - 15 lipca 2010


DOWNLOAD the documnets in: PL, EN, SK

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Krosna.

"Z krosna do Krosna"

W tym roku - w sierpniu - już po raz szósty Muzeum Rzemiosła w Krośnie organizuje Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna". Pięć poprzednich edycji pozwala sądzić, iż impreza ta na trwałe już wpisała się w artystyczny krajobraz Krosna.

Pierwsza wystawa odbyła się w 2000 roku, w momencie, kiedy jeszcze świeża była pamięć o likwidacji jednego z największych zakładów lniarskich w Polsce - Krosnolnu, popularnej krośnieńskiej "Lnianki". Organizacja biennale artystycznej tkaniny lnianej, wystawy połączonej z konkursem, była przedsięwzięciem, z punktu widzenia muzealnika, oczywistym. Koniecznością stało się nie tylko dokumentowanie przeszłości ale także utrwalenie i kontynuowanie tkackich tradycji miasta.

Pomysł wystawy prezentującej w Krośnie współczesną, europejską tkaninę lnianą wyszedł od Anny i Jerzego Pisowackich, po dyskusjach, konsultacjach, a przede wszystkim dzięki wsparciu merytorycznemu prof. Ireny Huml i prof. Ewy Poradowskiej-Werszler postanowiono zorganizować imprezę cykliczną, odbywającą się w okresie dwuletnim. Założenia merytoryczne zostały oparte na doświadczeniach Biennale Małych Form Tkackich. Przyjęto, że prace zgłaszane na konkurs muszą zawierać minimum 75 % włókna lnianego, a wymiary mają się zawrzeć w granicach od 25 do 60 cm.

Koncepcja tworzenia dzieła z wykorzystaniem przede wszystkim włókna lnianego jest niewątpliwe wyzwaniem dla artystów. Na I Międzynarodowe Biennale "Z krosna do Krosna" zgłosiło się 54 twórców z 8 krajów europejskich. Każda następna edycja wzbogacała się o prace kilkunastu nowych artystów. Wśród stukilkudziesięciu uczestników aż 14 prezentowało swoje prace we wszystkich krośnieńskich spotkaniach.

Od samego początku zakładano, iż krośnieńskie biennale będzie jednocześnie "wędrującą" prezentacją tkaniny. Muzeum, przez rok od wystawy premierowej, eksponuje prace w galeriach polskich i zagranicznych. Tradycją już stało się, że biennale prezentowane jest w Muzeum Ukraińskiej Kultury w słowackim Svidniku, w Sariskiej Galérii w Presowie, a uroczysty finisaż całego ciągu wystaw i ekspozycji ma miejsce w Göcsej Muzeum w Zalaegerszeg na Węgrzech.

Podejmując się organizacji tkackiej imprezy artystycznej brano pod uwagę zarówno konieczność wzbogacenia form pracy muzeum, jak i możliwość zapoczątkowania nowej kolekcji. Muzeum Rzemiosła jest właścicielem ponad stukilkudziesieciu tkanin zkupionych i przekazanych w darze przez artystów biorących udział w biennale, a także kilkunastu prac niezgłaszanych do konkursu. Część tej pięknej kolekcji można było do 4 kwietnia obejrzeć na wystwie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a od 23 maja do 14 czerwca - w Domu Polskim w Budapeszcie.

"Siłą przekazu artystycznego krośnieńskiego biennale są dzieła, które dotykają zagadnienia, opartego na związku istniejącym między rzemiosłem a sztuką. Wiemy bowiem, że rzemiosło i sztuka stanowiły jedność, w czasach gdy rzemieślnik był również artystą" - napisała Ewa Poradowska-Werszler we wstepie do katalogu IV Biennale.

Porównując kolejne edycje biennale zauważyć należy, iż zmieniały się nie tylko techniki twórcze ale i kolorystyka prac; początkowo (w większości) oparta na naturalnej barwie włókna, z czasem odważnie przechodząca w malarskie wręcz kontrasty. Zmieniały się również kierunki poszukiwania tematów: w naturze, legendach, symbolice, etnologii, czy wspomnieniach; coraz częściej prace interpretują refleksyjnie, dowcipnie a nawet filozoficznie świat... jakim jest? Jakkolwiek odpowiadają - opowiadają o tym twórcy, każda z prac skłania do refleksji, dyskusji a nawet riposty artystycznej.

Biennale "Z krosna do Krosna" należy już do stałych elementów europejskiego kalendarza wydarzeń z dziedziny tkactwa artystycznego. Przypadł mi zatem zaszczyt zaprosić twórców działających w obszarze artystycznej tkaniny lnianej do wzięcia udziału w szóstej edycji biennale, którego organizatorem jest Muzeum Rzemiosła w Krośnie.


Ewa Mańkowska
Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Więcej o biennale
foto