Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Terra Incognita...
malarski nieznany ląd Rafała Kolińskiego

Od 4 do 28 lutego w Piwnicy PodCieniami (Rynek 5) można zwiedzić wystawę malarstwa Rafała Kolińskiego - laureata Konkursu "Z krosna do Krosna" - DEBIUTY 2008, po raz pierwszy organizowanego przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie w ramach 5. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej. Jest to pierwsza indywidualna wystawa młodego artysty.

Rafał Koliński ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi - Wydział Tkaniny
i Ubioru. Dyplom zrealizował w pracowniach: Tkaniny Unikatowej u prof. Aleksandry Mańczak i Malarstwa u prof. Tadeusza Śliwińskiego. Stosowane przez niego formy wypowiedzi artystycznej to: malarstwo, tkanina unikatowa, obiekty, rysunek. Młody artysta jest również niezwykle wrażliwy na słowo. Prosto, szczerze a zarazem niezwyczajnie i trafie potrafi pisać o swym artystycznym alter ego, odkrywając przed widzem tajemnice nieznanego lądu, którego granice wyznaczają emocje i duchowość współczesnego człowieka ...


"Terra Incognita - to tytuł cyklu malarskiego tworzonego przeze mnie przed kilku laty. Cyklu, który stał się zaczynem dla kolekcji prezentowanej na niniejszej wystawie. Punktem wyjścia dla jego powstania był człowiek i jego konfrontacja z tym, co nieodgadnione, nieznane i niepewne. Był wyrazem poszukiwań własnej drogi twórczej, próbą znalezienia odpowiedzi na pytania, jakie zwykle zadaje sobie młody człowiek zbierający pierwsze poważne życiowe doświadczenia.

Prezentowane przeze mnie malarstwo jest malarstwem figuratywnym. Nie interesuje mnie jednak ciało ludzkie samo w sobie, fizyczność czy szczegół anatomiczny. Nie uprawiam aktu czy portretu. Nie maluję przedstawień postaci ludzkiej sensu stricte. Moje obrazy nie są zapisem zaobserwowanej w naturze sytuacji, relacji figury i przestrzeni czy rejestracją jakiegoś wrażenia, ale raczej próbą pochwycenia tego, co niematerialne i niepokojące, owego duchowego rozedrgania, tak charakterystycznego dla człowieka współczesnego. Intryguje mnie człowiek w jego sferze emocjonalnej i duchowej, niejednokrotnie pochwycony w sytuacjach krańcowych. Obnażony wobec niedoskonałości świata ujawniającej się w niemożności pogodzenia idei czy wartości uniwersalnych ze sferą indywidualnych pragnień i wartości subiektywnych, bezradny wobec oczywistych sprzeczności. Stany zagrożenia, upadek czy zwątpienie z równą siłą, co pasja, miłość, pragnienie piękna i dobra obecne są w mojej twórczości. Przeplatają się i zazębiają, znajdując odbicie w ekspresyjnie malowanych, mięsistych scenach nacechowanych silnie osobistym indywidualnym symbolizmem.

Poprzez malarstwo staram się odnaleźć prawdę o człowieku, drogę do niego i do samego siebie i szerzej, drogę do poznania, zrozumienia świata i zasady, która decyduje, że tak często pojawiają się w nim skrajności, wypaczenia, patologie i zło. Maluję brutalnie, naturalistycznie, lecz nie po to, by szokować czy bulwersować. Wynika to raczej z intensywności doznań, przeżyć, wspomnień i obrazów, jakie noszę pod powiekami. Wszystkie smutki można znieść - twierdzi Isaak Dinesen - gdy ujmie się je w historie lub opowie o nich historie. Może i ja staram się właśnie swoje doświadczenia i negatywne odczucia dotyczące świata poprzez sztukę oswoić" - tak, prezentowany w Krośnie, swój malarski cykl charakteryzuje artysta.

Narcyz - obiekt z dziedziny unikatowej tkaniny lnianej, praca, za którą Rafał Koliński otrzymał nagrodę w Konkursie "Z krosna do Krosna" - DEBIUTY 2008 od 23 lutego
do 4 kwietnia
będzie prezentowana w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi podczas wystawy kolekcji artystycznych tkanin lnianych Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

W zbiorach Muzeum Rzemiosła w Krośnie znajduję się przeszło 250 współczesnych, artystycznych tkanin lnianych, w które muzeum wzbogaciło się dzięki darowiznom artystów - uczestników piciu edycji Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna". W tym roku rusza szósta edycja krośnieńskiego biennale lnu - wydarzenia, które jako jedyne w Polsce prezentuje unikatową, małoformatową, tkaninę lnianą.


Iwona JurczykWiecej o wystawie
Narcyz Rafała Kolińskiego