Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Nie taka poezja starszna jak o niej mówią...


"W szkole wiersze mnie zawsze nudziły... Poezji nie da się w ogóle zrozumieć... Podmiot liryczny? Cóż to za persona i dlaczego mówi..., przecież każdy wiersz ma swojego autora..." Takie i im podobne negatywne opinie na temat poezji wygłaszane są często przez uczniów.

Dlaczego tak niewielu z nas ma szansę przekonać się, że poezja nie jest taka "straszna" jak o niej mówią...? Czyżby wyrastały nowe pokolenia ludzi pozbawionych wrażliwości? Udzielenie twierdzącej odpowiedzi na to pytanie oznaczałoby poniekąd kres sztuki poetyckiej i jej twórców, a więc i poniekąd kres ludzkiej wrażliwości. Na szczęście, często, otwierając się na poezję w przypadkowym momencie życia, odkrywamy prawdę, że to nie tylko najsubtelniejsza sztuka słowa ale to przede wszystkim sztuka poznania człowieka i jego spraw - od zwykłych, ważnych dla świata aż po te głęboko skrywane na dnie serca.


Żeby rozumieć poezję i sięgać po nią świadomie, z potrzeby ducha, należy przede wszystkim ją czytać i to nie tylko w sytuacji szkolnej lekcji. Wielu nauczycieli z powodzeniem potrafi oczarować swoich uczniów światem wierszy, pokazać im poezję w taki sposób, by wyzwolić ich wyobraźnię i poruszenie serca, by poczuli się autentycznie - odnajdując w wierszach swoje przeżycia czy empatycznie - wczuwając się w ludzkie stany emocjonalne albo próbując spojrzeć na rzeczywistość nie z własnej, lecz z perspektywy drugiego człowieka. Mimo to czytanie poezji w szkole z góry zakłada pewną formę przymusu, dlatego tak ważnym jest tworzenie pozaszkolnych sytuacji odbioru wierszy.

Nowy projekt Muzeum Rzemiosła w Krośnie EMIGRANCI. Literacko - Undergroundowe Rozmowy Młodzieżowe. Spotkania z literaturą emigracyjną realizowany będzie
w Piwnicy PodCieniami. Ma on charakter edukacyjny i jest skierowany do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest poszerzenie i uzupełnienie szkolnych treści z zakresu literatury emigracyjnej powstałej po 1944 roku a także kształtowanie postawy świadomego młodego odbiorcy kultury wysokiej. Zakłada zainteresowanie młodzieży twórczością mniej znanych pisarzy emigracyjnych, osiągnięte poprzez organizację niekonwencjonalnych spotkań literackich. Ich założenia organizacyjne opierają się na przełamaniu niechęci młodych do czytania oraz interpretowania głównie utworów poetyckich. Kameralna sceneria Piwnicy PodCieniami sprzyja wytworzeniu sytuacji otwarcia się na odbiór literatury - słuchania poezji, czytania tekstów, swobodnych wypowiedzi czy dyskusji. Dodatkowo, wprowadzenie elementów muzycznych - rozpoznawanych przez młodzież, elementów teatralnych, wykorzystanie możliwości nowego profesjonalnego sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego*, w który została niedawno wyposażona Piwnica PodCieniami, umożliwi prezentację tematyki w sposób przystępny i atrakcyjny dla młodzieży.

Cykl pragniemy rozpocząć od wprowadzenia tematyki szczególnie bliskiej młodym i chętnie przez nich podejmowanej - związanej z miłością. Dlatego zamierzamy powrócić do poezji Jana Rostworowskiego, której ogólny rys został zaprezentowany w 2008 roku podczas promocji książki Andrzeja Gałowicza Twórczość poetycka Jana Rostworowskiego oraz poprzez opublikowanie w całości, napisanego przez poetę, Życiorysu na żądanie.

Po prostu miłość - poezja miłosna Jana Rostworowskiego. Spotkanie o miłości pierwsze przy muzyce The Beatles podejmie próbę przekonania młodzieży, że o miłości można mówić w sposób piękny, dostrzegając jej różne odcienie. Naszym zamiarem jest uświadomienie faktu, że poezja może towarzyszyć człowiekowi w życiu i pomagać mu w szukaniu odpowiedzi na nurtujące go pytania, w tym przypadku związane z miłością, zakochaniem, fascynacją kobietą.

Zapraszamy młodych i "młodych duchem"! Przyjdź i przekonaj się, że nie taka poezja "straszna" jak o niej mówią...

To również ostatni moment, by zwiedzić wystawę rysunków
Barbary Gawdzik-Brzozowskiej Portrety Wyimaginowane.

Terminarz spotkań w Piwnicy PodCieniami:

O Janie Rostworowskim:
Twórczość poetycka Jana Rostworowskiego
Życiorys na żądanie

KONTAKT: tel. 13 432 42 88, 13 432 77 07
edu@muzeumrzemiosla.pl; info@muzeumrzemiosla.pl

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Krosno

*Projekt Piwnica PodCieniami - zakup sprzętu do działań kulturalno - edukacyjnych dofinansowany w 2009 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Iwona Jurczyk