Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

"Pokolenia - rzeźba, malarstwo, rysunek. Łach, Płoszaj, Tomkowicz". Wystawa w Piwnicy Podcieniami

Jesień w Piwnicy PodCieniami rozpocznie się od prezentacji wystawy sztuki współczesnej, zatytułowanej: "Pokolenia - rzeźba, malarstwo, rysunek. Łach, Płoszaj, Tomkowicz", którą Muzeum Rzemiosła eksponuje z okazji Jubileuszu 40-lecia Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie.

Ekspozycja potrwa do 5 października 2019 r. Wernisaż odbędzie się 12 września 2019, o godz. 18.00, w Piwnicy PodCieniami . Wstęp na wernisaż - wolny. Zapraszamy! Bilety na ekspozycję w cenie: 6 zł (normalny) i 4 zł (ulgowy) do nabycia w Punkcie Informacji Kulturalno-Turystyczej (Krosno, Rynek 5).

Dyrektor PLSP - Zbigniew Gleń o wystawie:

Wystawa "Pokolenia" wpisuje się w Jubileusz naszej szkoły. Pierwszego września 1979 roku w Miejscu Piastowym rozległ się dzwonek rozpoczynający pracę i działalność Pańswowego Liceum Sztuk Plastycznych. Minęło czterdzieści lat.

W tym okresie szkoła zmieniała się, doroślała, zmieniały się specjalizacje, nazwa szkoły, jej siedziba.

Jedno zostało niezmienne-atmosfera szkoły artystycznej, jakże różna od atmosfery szkół powszechnych.

W tym "artystycznym ciepełku" wykształciło się już ponad tysiąc osób. Większość z Nich utrzymuje kontakt ze swoja szkołą.

Właśnie z takich przyjacielskich kontaktów rodzą się pomysły na wspólne wystawy, prezentacje czy działania artystyczne.

W roku Jubileuszowym wielokrotnie prezentowaliśmy twórczość artystów związanych z nasza szkołą. Prezentacja "Pokolenia"jest kolejną i na pewno nie ostatnią. Jest to wystawa wyjątkowa. Podziwiamy twórczość jednego z najdłużej pracujących w szkole nauczycieli i dwóch artystów, którzy ukończyli nasz plastyk, a obecnie cała trójka tworzy dzień dzisiejszy szkoły.

Gdy patrzę na Ich prace nieodparcie przychodzą mi na myśl słowa wypowiedziane w jednym z wywiadów przez Patrona Szkoły Profesora Tadeusza Brzozowskiego - "Kocham czlowieka takim jakim on jest".

Myślę, że słowa te moga być określeniem działalności szkoły przez te minione czterdzieści lat.

Kazimierz Łach

Urodzony w 1959 r. w Miejscu Piastowym, absolwent PLSP w Jarosławiu, uczeń Edwarda Kieferlinga. Ukończył studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyplomem w 2014 roku. Od ponad trzydziestu lat jest nauczycielem snycerstwa w Liceum Plastycznym w Krośnie. Działalność artystyczna w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby. Uczestnik wielu wystaw i plenerów w kraju i za granicą . Posiada w swoim dorobku realizacje autorskie na terenie Podkarpacia. Częste obcowanie z przyrodą, szczególnie bieszczadzką, którą jest od lat zafascynowany, dostarcza mu inspiracji, a często również materiału plastycznego. Tak powstał cykl obiektów "Ślady czasu", który został wykonany na deskach znalezionych lub wręcz wyłowionych z Zalewu Solińskiego. Tematyka bieszczadzka pojawia się też najczęściej w rzeźbie (cykl Bieszczadzkich Aniołów i Biesy) oraz w malarstwie. Nie stroni również od portretowania najbliższych. Na wystawie prezentuje niewielką część swojej twórczości, jednak ukazującą różnorodność stosowanych technik.

Grzegorz Tomkowicz

Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym. Ukończył Wydział Rzeźby ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni Rzeźby prof. Stefana Borzęckiego. Nauczyciel w Liceum Plastycznym w Krośnie. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. W 1991 r. był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Warszawie. W 2000 r. uzyskał stypendium Fundacji Janineum w Wiedniu. W 2008 r. otrzymał tytuł Honorowego Siekiernika na 10-lecie Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina" w Krościenku Wyżnym. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach w zbiorowych w kraju i za granicą. Posiada własną pracownię artystyczną. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym regionu. Tworzy rzeźby w drewnie, kamieniu, brązie, żywicy, wykonuje medale i statuetki pamiątkowe. Zrealizował kilkadziesiąt rzeźb pomnikowych, nagrobnych, sakralnych, tablic pamiątkowych z brązu i kamienia. Przekazuje prace na cele charytatywne wielu fundacjom. Laureat wielu konkursów i zdobywca licznych nagród.

Marcin Płoszaj

Urodził się w Krośnie w 1984 roku. Uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie. W 2004 roku rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a w latach 2005-2009 kontynuował naukę na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego. Obecnie jest pedagogiem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie. Dotychczas miał trzy wystawy indywidualne oraz brał udział w wystawach zbiorowych.


ZAPRASZAMY