Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Tomasz Frasoński. Z Cyklu Bałkańskiego
Wystawa laureata Konkursu DEBIUTY 2016 - 9. MBATL "Z krosna do Krosna"

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza do zwiedzenia wystawy indywidualnej Tomasza Frasońskiego - należącego do najmłodszego pokolenia twórców tkaniny artystycznej, laureata Konkursu DEBIUTY 2016 odbywającego się w ramach 9. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna". Wystawa jest nagrodą Dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Wernisaż odbędzie się 29.09.2017, o godz. 18.00, w Piwnicy PodCieniami, Rynek 5 - wstęp wolny. Ekspozycja potrwa do 28 października 2017 r.

"Wystawa prezentuje prace pochodzące z lat 2014-2017, których inspiracją stały się podróże po Bałkanach. Ekspozycja obejmuje dzieła z zakresu tkaniny i sztuki włókna, papieru czerpanego, co stanowi główny zakres twórczości artysty. Wzbogaca ją zbiór fotografii dokumentalnych wykonanych w krajach byłej Jugosławii.GALERIA WYSTAWY I WERNISAŻU


Osią wystawy, a tym samym jej najważniejsza częścią, jest prezentacja pracy dyplomowej zatytułowanej: Braterstwo i jedność. Kolekcja autorskich tkanin nicielnicowych. Praca jest ściśle powiązana z osobistymi zainteresowaniami i doświadczeniami twórcy zdobytymi podczas poznawania regionu Bałkan. Spotkani ludzie, interakcje z przedstawicielami tamtejszych społeczności lokalnych a także niezwykłe okoliczności przyrody zdecydowanie zdeterminowały wybór tematu, którego naturalną konsekwencją stała się wypowiedź artystyczna. Niełatwa nauka języka okazała się bardzo pomocna przy zrozumieniu ogromu piękna i zróżnicowanej kultury bałkańskiej, która na styku trzech religii - katolicyzmu, islamu i prawosławia – wykształciła podobieństwa i różnice. Podczas odwiedzania stolic bałkańskich, niegdyś miast byłej Jugosławii, artysta podjął się próby uchwycenia i porównania różnic pomiędzy miastami. Na skutek kształtowania się suwerenności i niezależności z pełną odpowiedzialnością wysunął stwierdzenie, że każda stolica posiada swój odrębny charakter. Rozbieżności, którym mimo wszystko towarzyszy występowanie analogii, wynikają z tworzenia się autonomicznej, nowej przynależności narodowej, sympatii lub też antypatii do innych krajów. Taki stan rzeczy ma niezaprzeczalny związek z konfliktem i rozpadem Jugosławii.

Praca obejmuje interdyscyplinarne badania terenowe zebrane w formie notatek, zdjęć, szkiców, itp., dla których pointę stanowi wypowiedź artystyczna, która narodziła się w Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej Prof. Lidii Choczaj i w Pracowni Dokumentu Fotograficznego dra Macieja Rawluka. Stanowi ona refleksję nad istotnymi zagadnieniami społeczno-politycznej rzeczywistości i przestrzeni kulturowej w/w obszaru świata. Poruszona problematyka jest subiektywnym wyborem kwestii wynikających z doświadczeń, zainteresowań i obserwacji przy uwzględnieniu specyfiki prowadzenia badań i zbierania materiałów na obszarze post-konfliktowym.

Koncepcja realizacji tematu w technice klasycznej tkaniny nicielnicowej jest swoistym zmierzeniem się z materią tkacką, technologią oraz badaniem struktur i budowy tkaniny jako środka wypowiedzi artystycznej. Zawiera się ona w dwóch aspektach - artystycznym i badawczym. Wynikają one ściśle z inspiracji hasłem i baretką "Braterstwa i Jedności", jej znaczeniem i funkcjonowaniem w społeczeństwie, kształtowanym propagandowo-ideologicznymi założeniami Jugosławii. Praca łączy się z wątkami poszukiwań i możliwości w ramach sztuki abstrakcyjnej, a w warstwie znaczeniowej - z potencjałem silnych emocji i głębokich doświadczeń. Kompozycje te mogą istnieć samodzielnie - ale jako autonomiczne byty działają jedynie formą plastyczną.

Częścią pracy jest zbiór fotografii wykonanych przez Tomasza Frasońskiego podczas licznych podróży po Bałkanach w latach 2014-2016. Zebrane w formie fotograficznego reportażu prowadzą widza przez świat osobistych przeżyć artysty, który utrwalając poszczególne momenty podróży tworzy swoisty fotodziennik, szkicownik zjawisk i wydarzeń zachodzących na tym obszarze. Fotografie ukazują aktualną sytuację panującą w regionie post-konfliktowym, jakim są Bałkany. Charakterystyczną cechą zdjęć jest uchwycenie przez autora bardzo interesującego zjawiska, które przez badaczy określone zostało mianem „jugonostalgii”. Pojawiło się ono bardzo szybko po konflikcie i rozpadzie Jugosławii i jest widoczne nawet w krajach, które oficjalnie nie potwierdziły swojego stanowiska wobec historii.

Pomimo wielu trudności mieszkańcy byłych republik Jugosławii próbują żyć normalnie. Osobiste przeżycia i traumatyczne urazy odniesione podczas wojny domowej są, i będą zapewne jeszcze długo, wyraźnie odczuwalne i dostrzegalne. Do osiągnięcia równowagi życiowej nie przyczynia się także ciężka sytuacja ekonomiczna i gospodarcza, bezrobocie, problemy polityczne jak i konflikty na tle etnicznym. Jugosławia już nie istnieje, a "Braterstwo i Jedność" umarło wraz ze śmiercią Tito. Ludzie są szczęśliwi z nowej rzeczywistości, ale czy na pewno?

Druga część zaprezentowanej na wystawie twórczości Tomasza Frasońskiego koncentruje się na przeżywaniu i artystycznym wyrażeniu zachwytu nad okolicznościami i wielką różnorodnością bałkańskiej przyrody. Cykl Niebo Zapamiętane stanowi zbiór kilku prac wielkoformatowych i kilkudziesięciu miniatur wykonanych w technice autorskiego papieru czerpanego w Pracowni Papieru Łódzkiej ASP pod kierunkiem Prof. Ewy Latkowskiej-Żychskiej i dr Magdaleny Soboń. Jest bardzo osobistą wypowiedzią artysty wyrażoną przy pomocy odpowiednio dobranych środków, a zrodzoną z połączenia własnych przeżyć z doświadczeniami i przemyśleniami na temat sztuki. Prace tworzą swoistą impresję, szkicownik rzeczy zapamiętanych i wyobrażonych.

Artysta wyraża nadzieję, że odbiorca dostrzeże poruszony przeze niego temat, zrozumie jego głębię i zauważy wielowątkowość, a obcując z zaprezentowanymi na wystawie pracami otrzyma swoistą indywidualną przepustkę do odbycia "podróży" po Bałkanach i zrozumienia ich specyfiki. W zamierzeniu autora ekspozycja ma na celu stworzenie sytuacji artystycznej, w której odbiorca będzie miał możliwość poznania historii, doświadczenia piękna przyrody ale i odczucia tragicznych wydarzeń wpisanych w ten post-konfliktowy region świata".


TOMASZ FRASOŃSKI

Urodził się w 1993 r. w Radomiu. W mieście rodzinnym ukończył Liceum Plastyczne. Przebywał na stypendium w Chorwacji - Wydział Technologii Tekstyliów w Zagrzebiu (2014-2015), podczas którego odbył staż i pracował nad projektem badawczym poświęconym luminescencji włókien i materiałów (2016). Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi - dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej prof. Lidii Choczaj z aneksem z fotografii (2016). Stypendysta Marszałka Województwa Łódzkiego (2017). Brał udział w wielu wystawach, m.in.: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (2013); Pracownia Papieru ASP w Łodzi (2013); "Gea" Miniartextil Como: Villa Olmo, Como, Włochy; Ville de Montrouge, Paryż, Francja; Musée de la Dentelle, Caudry, Francja; Museo di Palazzo Mocenigo, Wenecja, Włochy (2014); "From Lausanne to Beijing" 8th International Fiber Art Exhibition, Nantong, Chiny (2014); "Afrika - Istraživanje Reciklaža", Gallery of Knjižnica Kustošija, Zagrzeb, Chorwacja (2015); "Art for Peace" International Art Exhibition, Gallery of Artists Union in Armenia, Erywań, Armenia (2015); "Textile Art of Today" International Triennial of Textile: Slovak National Museum - Historical Museum, Bratysława, Słowacja; Galeria "Tatra", Poprad, Słowacja (2015); Muzeum Historyczne, Bielsko-Biała (2015); Rómer Flóris Müvészeti és Történeti Museum, Györ, Węgry; Moravian Museum, Uherské Hradiště, Czechy (2015). Laureat Konkursu DEBIUTY 2016 w ramach 9. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna", Muzeum Rzemiosła w Krośnie (2016). Zdobywca I Miejsca w kategorii projektowania dzianiny podczas I International Symposium of Art Textile "Teacher and Student", Galeria Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki, Lwów, Ukraina (2017). Uczestnik 6th International Triennal of Textile, Novi Sad, Serbia (2017).

Kocha podróżować i zwiedzać świat.Wystawa: Tomasz Frasoński. Z Cyklu Bałkańskiego

Miejsce wystawy:
Piwnica PodCieniami, Rynek 5
Czas trwania wystawy: 30.09 - 28.10.2017
Wernisaż: 29.09.2017, godz. 18.00, wstęp wolnytekst główny i fotografie:
Tomasz Frasoński


Wywiad z Tomaszem Frasońskim
Bądź na bieżąco - profil muzeum na FB
Profil wydarzenia na FB