Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Finał konkursu "visit KROSNO"

Konkurs "visit KROSNO - primaaprilisowe zmagania turystyczne dla uczniów klas IV-VI krośnieńskich szkół podstawowych" zorganizowany został po raz trzynasty przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Realizacja konkursu była możliwa dzięki pomocy finansowej Miasta Krosna. Odbył się on w dwóch etapach - część praktyczna konkursu 31 marca 2017 roku, a ogłoszenie wyników i rozdanie nagród miało miejsce 21 kwietnia 2017 roku.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krosna. Zmaganiom primaaprilisowym kibicował "Tygodnik Nowe Podkarpacie" - patron medialny konkursu. Sponsorem poczęstunku dla uczestników konkursu była piekarnia Marka Kiełtyki. Fundatorami nagród byli: Urząd Miasta Krosna, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Centrum Dziedzictwa Szkła, Muzeum Podkarpackie.

W konkursie udział wzięło 10 pięcioosobowych zespołów ze szkół:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie
2. Miejski Zespół Szkół nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Krośnie
3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
4. Miejski Zespół Szkół nr 6 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka
5. Miejski Zespół Szkół nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie
6. Miejski Zespół Szkół nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kap. Stanisława Betleja w Krośnie
7. Miejski Zespół Szkół nr 2 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 12
8. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie
9. Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie Szkoła Podstawowa nr 15
10. Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie

Treść zadań konkursowych dotyczyła atrakcji turystycznych i turystyki w Krośnie w oparciu o nową stronę internetową www.visitkrosno.pl. Zadania do karty pracy opracowane zostały przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Muzeum Podkarpackie i Centrum Dziedzictwa Szkła. Uczestnicy konkursu pracowali przy wyznaczonych stanowiskach pracy w Muzeum Rzemiosła w Krośnie – Piwnicy PodCieniami, Wieży Farnej, Muzeum Podkarpackim, Centrum Dziedzictwa Szkła, Cechu Rzemiosł Różnych, Centrum Multimedialnym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, Biurze Rady Miasta, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz w wyznaczonych miejscach krośnieńskiego zespołu staromiejskiego. Relację fotograficzną pomogli prowadzić nauczyciele i słuchacze PPSKAK w Krośnie.

Wyniki konkursu:
I MIEJSCE - Miejski Zespół Szkół nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kap. Stanisława Betleja w Krośnie
II MIEJSCE - Miejski Zespół Szkół nr 2 w Krośnie Szkoła Podstawowa nr 12
III MIEJSCE - Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

Nagrody specjalne:

Nagroda z projekt krośnieńskiego witrażu - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
Nagroda za krośnieńską płaskorzeźbę - Miejski Zespół Szkół nr 6 w Krośnie Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i instytucjom oraz osobom, które pomogły w organizacji konkursu. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Projekt zrealizowany przy pomocy finansowej Gminy Miasto Krosno.
Bożena Ziółkowska (MRzK)