Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Cztery pory życia - od kołyski po grób. Tradycje rodzinne krośnian w XX w. Wprowadzenie do cyklu wystaw


Wyznaczony czasem cykl życia człowieka nierozerwalnie wiąże się od początku z domem rodzinnym - rozumianym również jako spuścizna tradycji przechodzących z pokolenia na pokolenie. Rodzina, dom rodzinny, krąg rodzinny, społeczność lokalna jako pierwsze naturalne środowisko kształtują ludzi i decydują często o ich życiowej drodze. Zwyczaje rodzinne wyrastają z troski o bezpieczeństwo własne jak i najbliższych. Obrzędowość rodzinna jest przejawem głębokich więzi, posiada szczególną symbolikę i wymowę, udowadniając, że w najważniejszych momentach naszego życia nigdy nie jesteśmy sami. Rodzina towarzyszy nam od chwili narodzin, poprzez kolejne etapy życia ale i żegna nas, gdy odchodzimy z tego świata. Po osiągnięciu dojrzałości naturalną koleją rzeczy staje się zwykle założenie własnej rodziny, która wzrasta na gruncie tradycji wyniesionych z domów współmałżonków.

Intencją cyklu wystaw pod wspólnym tytułem: "Cztery pory życia - od kołyski po grób" jest ukazanie tradycji rodzinnych krośnian, które na przestrzeni XX w. kształtowały kolejne pokolenia mieszkańców naszego miasta. Muzeum Rzemiosła pragnie pokazać zarówno te tradycje, które wypływają z odległej przeszłości - ich transformację - jak i te, które zrodziły się na przestrzeni XX w. W zamierzeniu cykl wystaw jest nie tylko powrotem do przeszłości krośnieńskich rodzin i podróżą sentymentalną w głąb korzeni, ale spełniać ma przede wszystkim funkcję dokumentu - krośnieńskiej kroniki. Zapraszamy krośnian do jej wspólnego tworzenia.

Pierwsza wystawa cyklu została zaplanowana jako wprowadzenie do kolejnych, które będziemy prezentować przez cztery lata. Poprzez pokazanie wybranych eksponatów z naszych zbiorów i przygotowanie opracowań poświęconych poszczególnym częściom cyklu - dzieciństwu, młodości, dojrzałości i starości - wystawą wprowadzającą pragniemy zachęcić krośnian do włączenia się w tworzenie kolejnych ekspozycji, które będą prezentowane w salach Muzeum Rzemiosła - Piwnicy PodCieniami: "Świt - dzieciństwo" (2017), "Przedpołudnie - młodość" (2018), "Pełnia - dojrzałość" (2019) i "Zmierzch - starość" (2020).

Zwracamy się zatem z apelem do krośnian o podzielenie się z nami Waszymi pamiątkami rodzinnymi. Szukamy charakterystycznych dla poszczególnych wystaw przedmiotów, dokumentów i fotografii. Aby nie wprowadzać chaosu do poszukiwań, obiekty będziemy gromadzić z rocznym wyprzedzeniem do każdej wystawy. Zachęcamy do podzielenia się z nami skarbami krośnieńskich rodzin. To Państwo będziecie tworzyć poszczególne wystawy. Przyniesione przez Was pamiątki zostaną wypożyczone na okres przygotowania i trwania ekspozycji, udokumentowane a następnie będą zwracane właścicielom. Będziemy zaszczyceni, jeżeli zechcą nam Państwo zaufać i oddać wybrane rzeczy jako przekaz do zbiorów Muzeum Rzemiosła.

Począwszy od tego roku, rozpoczynamy poszukiwania pamiątek wiążących się z pierwszą prezentacją cyklu wystawowego - krośnieńskim dzieciństwem na przestrzeni XX w. Za umowną cezurę tego czasu przyjmujemy 10. rok życia. Będą nas więc interesowały przedmioty, dokumenty i fotografie ukazujące wszystkie składające się na dzieciństwo wydarzenia związane z oczekiwaniem na dziecko, narodzinami i wzrastaniem małych krośnian. Poszukujemy przedmiotów codziennego użytku, jak np.: beciki, dawne ubranka, kołyski, wózki, zabawki, stare zeszyty i podręczniki, przybory do pisania i liczenia, piórniki, tornistry, świadectwa, odznaki szkolne, itp. Szukamy również przedmiotów związanych z różnymi uroczystościami - np. religijnymi, jak chrzest czy przyjęcie pierwszej komunii świętej. Poszukujemy fotografii, które przedstawiałyby tradycje krośnieńskich rodzin związanych z tym okresem życia - zależy nam nie tylko na tych, które dokumentują chrzciny, święta, uroczystości domowe, ale również na tych które związane są z rodzinnym spędzaniem wolnego czasu – miejsca spacerów, zabaw, wypoczynku w Krośnie, wyprawy do krośnieńskich cukierni, na lody, wyjścia na wydarzenia sportowe, itp. Cenne dla nas są również Wasze opowieści i wspomnienia poświęcone temu okresowi życia.

Liczymy, że domowe skarbce pamiątek rodzinnych są bardzo bogate, a Państwo zechcecie się włączyć we wspólne tworzenie krośnieńskiej kroniki dzieciństwa.

Zapraszamy do dzielenia się z nami pamiątkami z Waszego dzieciństwa - czekamy na Państwa codziennie w domu z zegarem - siedzibie głównej Muzeum Rzemiosła w Krośnie przy ul. Piłsudskiego 19 - od poniedziałku do piątku do 15.00, a w sobotę do 13.00.

tel. kontaktowy:
13 432 41 88
e-mail: krosno@muzeumrzemiosla.pl

Cztery pory życia - od kołyski po grób. Tradycje rodzinne krośnian w XX w.
Wprowadzenie do cyklu wystaw:

Miejsce wystawy:
Piwnica PodCieniami, Rynek 5
Czas trwania wystawy: 1 XII 2016 - 15 I 2017
Finisaż: 15 I 2017, godz. 17.00 - wstęp wolny

Zapraszamy krośnian do tworzenia kolejnych wystaw:

Dzieciństwo (wystawa w 2017)
Młodość (wystawa w 2018)
Dojrzałość (wystawa w 2019)
Starość (wystawa w 2020)tekst: Iwona Jurczyk (MRzK)
proj. motywu graficznego: Piotr Burger (MRzK)
fot. Mariusz Kus (MRzK)