Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Doroczna wystawa z okazji Święta Rzemiosła: Od ucznia do mistrza - rzeźnictwo

Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza 16 marca 2016 roku, na godz. 18.00 do Piwnicy PodCieniami (Rynek 5) na uroczysty wernisaż: "Od ucznia do mistrza - rzeźnictwo".

Każdego roku, na wiosnę przychodzi taki czas, że cała brać Muzeum Rzemiosła wraz z Cechem Rzemiosł Różnych i zrzeszonymi w nim rzemieślnikami oraz wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ks. S. Szpetnara w Krośnie i młodzieżą kształcącą się w poszczególnych zawodach, uroczyście obchodzi Święto Rzemiosła. Patronuje temu zawsze św. Józef - opiekun rzemieślników. Ważnym momentem uroczystości jest premiera cyklicznej wystawy: Od ucznia do mistrza - każdego roku poświęcona historii innego rzemiosła, które rozwijało się w Krośnie i regionie. Podczas spotkania odbywa się również symboliczna ceremonia przyjęcia uczniów klas I do nauki rzemiosła.

Mało która bratnia rzemieślnicza w Krośnie może pochwalić się tak bogatą historią jak Cech Rzeźników. Pierwszy znany dokument pochodzi z 1403 r. i jest on najstarszym statutem spośród cechów krośnieńskich jak i jednym z najdawniejszych statutów cechowych w Polsce. Dokument stanowi potwierdzenie ustaw tego cechu dokonane przez Piotra wójta dziedzicznego oraz radę miejską Krosna. Dlatego kolejna wystawa z cyklu "Od ucznia do mistrza" organizowana przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie jest poświęcona właśnie rzeźnictwu.

Na wystawie zaprezentowane zostały zarówno dokumenty i przedmioty świadczące o bogatej historii rzeźnictwa oraz krośnieńskich rzeźników - m.in.: Dokument Królewski z 1540 r. wydany przez króla Polski Zygmunta Augusta ustanawiający wolny targ na mięso w mieście Krośnie ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, pas mistrzowski Cechu Rzeźników w Krośnie (XIX w.) ze zbiorów Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz narzędzia i akcesoria rzeźnicze. Opisane również zostały tradycyjne procesy przetwórstwa mięsnego w warunkach gospodarczych i produkcyjnych. Wystawa jest też okazją, by przypomnieć sobie jak wyglądał sklep mięsny z epoki PRL-u, sprawdzić raz jeszcze ile wołowiny cielęcej z kością można było kupić mając kartkę żywnościową na mięso. Warto odwiedzić wystawę, by poznać sprawdzone przed wielu laty przepisy na szynkę sznurowaną czy baleron.

Eksponaty, archiwalia oraz kopie dawnych fotografii pochodzą ze zbiorów:

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie
Narodowego Archiwum Cyfrowego

oraz ze zbiorów prywatnych:
Zbigniewa Więcka
Anny Krzanowskiej z domu Janas
Jadwigi Przybylskiej
Stanisława Kozdrasia
Adama Ćwiąkały


Co roku również, wobec Starszego Cechu, swoich mistrzów, całej rzemieœlniczej społecznoœci i władz miasta uroczystoœciom towarzyszy ceremonia przyjęcia uczniów klas I do nauki rzemiosła. Jej pomysł narodził się w Muzeum Rzemiosła w Krośnie w 2002 r. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie oraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ks. S. Szpetnara w Krośnie. Towarzyszy ono dorocznym obchodom święta rzemieślników. Uroczystość odbywa się zwyczajowo około 19 marca, w dniu święta patrona rzemieślników – św. Józefa, w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie lub w należącej do muzeum Piwnicy PodCieniami.

Ceremonia jest próbą reaktywowania dawnych tradycji rzemieślniczych związanych z terminowaniem w warsztacie mistrzowskim oraz nobilitacją młodzieży wybierającej kształcenie w szkolnictwie o profilu zawodowym. Uczniowie przy otwartej skrzyni cechowej przed Starszym Cechu i w obecności swoich mistrzów składają uroczyste ślubowanie, przyrzekając na harap cechowy, który w dawnych czasach służył mistrzom do utrzymywania dyscypliny w warsztacie a obecnie jest symbolicznym przypomnieniem, że podczas nauki należy dobrze się sprawować. Rota ślubowania została ułożona na podstawie tzw. małej konstytucji rzemieślniczej - "Uniwersał dla wszystkich w Królestwach Galicyi y Lodomerii tudzież Xięstwach Oświęcimskim y Zatorskim, naydujących się rzemieślniczych cechów generalny porządek przepisujacy" - wydanej w 1778 r. przez cesarzową austriacką Marię Teresę. Uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy przyjęcia do rzemiosła, a każdy mistrz – symboliczny kodeks uczniowski dla swojego warsztatu. Prezentowane są także osiągnięcia młodych adeptów sztuki rzemieślniczej, które zdobyli od początku roku szkolnego startując w konkursach branżowych. W zamyśle okazjonalne wydarzenie, akcentujące duże znaczenie kształcenia zawodowego młodzieży dla rynku pracy, przekształciło się w cykliczny i ważny element obchodów rzemieślniczego święta w Krośnie. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik podkreślił, że krośnieńska ceremonia przyjęcia uczniów do rzemiosła jest wyjątkowym świętem na skalę Polski – przede wszystkim ze względu na bezpośrednie czerpanie z dawnego obyczaju cechowego oraz krzewienie tradycji rzemieślniczych i świadomości zawodu wśród młodzieży.


Wernisaż: 16.03.2016, godz. 18.00 - Piwnica PodCieniami, Rynek 5
Wystawa czynna: 17.03 - 5.06.2016


Wywiad z Bogdanem Jabłońskim - właścicielem masarni w Bratkówce k. KrosnaZAPRASZAMY