Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Każden do terminowania chcący być wpisanym...
Święto rzemieślników 2009

"Każden do terminowania chcący być wpisanym powinien: uczyć się rzemiosła przez trzy roki, godnie reprezentować Scholarum swoje tudzież krośnieńską Brać rzemieślniczą, wszelakich starań i wielkiej pilności dołożyć w poznawaniu wiedzy jakoż tajników, rzemieślniczej profesji, posłuch szczególny swojemu Mistrzowi i bakałarzom dawać jakoż Starszemu Krośnieńskiego Cechu oraz zwierzchności cechowej, o schludne swoje uczniowskie odzienie dbać, porządek w warsztacie w pilności wielkiej utrzymywać, we wszystkim wiernie, uczciwie, pilnie i posłusznie się sprawować tudzież od zajęć nie stronić ani uciekać, ani po nocach się nie włóczyć" - to tekst uczniowskiego przyrzeczenia, które w dniu święta św. Józefa rozbrzmiewało w salach krośnieńskiego cechu.

Od ośmiu lat młodzież, która postanowiła związać swoją przyszłość z rzemieśliczymi profesjami, 19 marca, składa podczas "schadzki", przy otwartej cechowej skrzyni, w obecności braci cechowej uroczyste przyrzeczenie, ślubując na harap cechowy. W dawnych czasach służył on majstrom do dyscyplinowania uczniowskich ciał i dusz, a dzisiaj jest dla młodych przypomnieniem, że podczas nauki należy się dobrze sprawować. Muzeum Rzemiosła w Krośnie, organizując przyjęcie uczniów do terminowania, stara się ożywić dawne tradycje cechowe. Uroczystość organizowana jest we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie. Na tegoroczną schadzkę stawili się członkowie cechu, uczniowie klas pierwszych ZSP Nr 2 w Krośnie wraz ze swoimi nauczycielami, przedstawiciele Rady Miasta. Przybyli również: Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Adam Sasiela, Prezydent Krosna Piotr Przytocki oraz Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak.

Uniwersał dla Wszystkich w Królestwach Galicji i Lodomerii wydany w 1778 roku przez Cesarzową Marię Teresę ujednolicił zasady dotyczące działalności organizacji cechowych. Szczegółowo przytacza on przepisy dotyczące obowiązków ucznia, powinności czeladnika, praw i obowiązków mistrza. Opisuje zwyczaje i porządki cechowe, zwracając uwagę na rolę rzemieślniczych zebrań zwanych "schadzkami":

Schadzki zwyczajne cztery razy do roku a to za każdym razem z wiadomością i przytomnością od zwierzchności cechowej lub Magistratu przydanej mają być obchodzone i w nich wszyscy majstrowie i czeladnicy chyba za wielką znaną przeszkodą lub przyczyną i wcześniejszym wymówieniem się za oznajmieniem posłańca cechowego na naznaczony czas i miejsce uczciwie i trzeźwo w schludnym odzieniu stawić się powinni. Kto by więc bez słusznej przyczyny i wymówki nie stawił się lub po otworzeniu skrzyni później nadszedł, podlega karze od cechu nastąpić mającej.

Krośnieńskiej schadzce przewodniczył Starszy Cechu Marek Bargieł. Oprócz ceremonii przyrzeczenia uczniowskiego podczas uroczystości wręczono odznaki Za zasługi dla rzemiosła, srebrne i złote medale im. Jana Kilińskiego a także Szablę im. Jana Kilińskiego. Tym szczególnym wyróżnieniem uhonorowano dotychczas 133 rzemieślników. Pierwszą szablę w roku 1999 otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II. W roku 2002 wyróżnienie przyznano nieżyjącemu Honorowemu Cechmistrzowi Józefowi Cisowskiemu - jednemu z inicjatorów założenia Muzeum Rzemiosła w Krośnie. W tym roku Szablą im. Kilińskiego odznaczono Józefa Bochenka - należącego do grupy najstarszych członków krośnieńskiego cechu. Cereremoii wręczenia dokonał Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.


Iwona JurczykZobacz galerię

Więcej