Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

"Moja przygoda w muzeum" - miła niespodzianka w roku jubileuszu Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Miło nam powiadomić, że w roku 25-lecia Muzeum Rzemiosła w Krośnie Jury XXXVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "Moja przygoda w muzeum", po rozpatrzeniu 1800 nadesłanych prac, przyznało wyróżnienie Emilowi Bryle - wychowankowi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Krośnie. Muzeum Rzemiosła w Krośnie serdecznie gratuluje Emilowi, Jego rodzicom i opiekunom plastycznym z przedszkola oraz życzy autorowi wyróżnionej pracy kolejnych sukcesów w dziedzinie sztuki. Cieszą nas takie sukcesy!

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zorganizowało przez 25 lat istnienia wiele konkursów plastycznych dla najmłodszych. Wśród nich najważniejszym jest, adresowany do uczestników między 5 a 19 rokiem życia, lokalny etap cyklicznego Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Moja przygoda w muzeum.


Konkurs główny jest organizowany w Polsce od 1978 r. Do 1989 r. przeprowadzało go Muzeum Etnograficzne w Warszawie, a od 1990 - Muzeum Okręgowe w Toruniu. Konkursowi patronowało od początku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2007 r. konkurs z ogólnopolskiej otrzymał rangę międzynarodową. Toruńskie muzeum współdziała z wybranymi placówkami muzealnymi w kraju i za granicą, które są odpowiedzialne za ustalenie form organizacyjnych oraz zakresu upowszechniania i przebiegu konkursu na danym terenie.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie od 1993 r., czyli niemal od początku działalności, organizuje lokalny etap konkursu. W jubileuszowym 2015 roku został on przeprowadzony w Krośnie po raz 23. Tradycyjnie finał przypada na drugą połowę maja - tak aby wystawę pokonkursową można było zwiedzić rodzinnie w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunów plastycznych z Krosna i okolic. Szczególnie wielkim przeżyciem dla uczestników jest zaprezentowanie pracy na wystawie pokonkursowej. Przez wiele lat bardzo trudno było nam eksponować wszystkie prace zgłoszone do konkursu, mimo to nigdy nie zdecydowaliśmy się dokonywać selekcji na potrzeby wystawy. Krośnieńskie Jury złożone z artystów i pracowników instytucji kultury za każdym razem wyłania nagradzanych zwycięzców, jednak wyeksponowanie każdej pracy na wystawie ma wymiar najważniejszej nagrody. Za każdym razem jesteśmy bardzo wzruszeni będąc świadkami silnych pozytywnych przeżyć dzieci, które zgłosiły swoją pracę do Mojej przygody w muzeum. Często fakt udziału w wystawie ma oddziaływanie bardzo mobilizujące, a bywa, że nasi zwiedzający wracają po latach z rodzinami czy swoimi gośćmi i z sentymentem wspominają fakt udziału w "Mojej przygodzie w muzeum".

W latach 1993-2006 prace 14 edycji były prezentowane na wystawach czasowych zorganizowanych w dolnym lub górnym parterze budynku głównego – jako samodzielne lub towarzyszące wystawie stałej. Od 2007 r. ekspozycje są organizowane w salach muzealnej Piwnicy PodCieniami - pokazano tam już 9 edycji Mojej przygody w muzeum. Kilkakrotnie wystawy funkcjonowały tam jako samodzielne, a od 2011 r. tradycją stało się, że są prezentowane na tle cyklicznej ekspozycji poświęconej historii krośnieńskiego rzemiosła: Od ucznia do mistrza.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie, charakterze, wartościach naukowych, historycznych i artystycznych; kształtowanie właściwych upodobań estetycznych oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna różnych szczebli nauczania w ramach zajęć szkolnych bądź innych placówek wychowawczych lub artystycznych. Przedmiotem zainteresowania uczestników mogą być muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła a także odnośne działy muzeów okręgowych oraz muzea regionalne (z wyj. muzeów martyrologicznych), które dziecko zwiedziło w dowolnym czasie.

Co roku prace z krośnieńskiej edycji przesyłane są do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Na potrzeby wystawy głównej, która odbywa się we wrześniu, dokonywana jest kwalifikacja prac. Mimo że co roku napływa ich kilka tysięcy i konkurencja jest olbrzymia, wiele prac z Krosna wyeksponowano na toruńskiej wystawie. W ciągu 23 lat organizowania lokalnego etapu toruńskie Jury przyznało kilka nagród i wyróżnień dla dzieci i młodzieży z naszego regionu a także dla ich opiekunów plastycznych. W 2013 r. została również przyznana nagroda dla Muzeum Rzemiosła w Krośnie za krzewienie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką i muzealnictwem. Nasze muzeum otrzymało ją jako jedyne na Podkarpaciu.

Organizacja lokalnego etapu konkursu ma ważne znaczenie dla edukacji kulturalnej najmłodszych mieszkańców Krosna i okolic. Wyrabia pozytywne postawy, które przygotowują do korzystania z wytworów kultury wysokiej w wieku dorosłym i czynią to naturalną potrzebą.

Już dziś zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w przyszłorocznej lokalnej edycji konkursu "Moja przygoda w muzeum", która odbędzie się wiosną 2016 roku.

Iwona Jurczyk (MRzK)
fot. Mariusz Kus (MRzK)
"Moja przygoda w muzeum" - 23. Etap Lokalny w Krośnie
"Moja przygoda w muzeum" - Muzeum Okręgowe w Toruniu