Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

8. edycja "Z krosna do Krosna" w Presovie

Wernisaż pierwszej prezentacji wystawy 8. MBATL na Słowacji, który odbył się 10 lipca 2015 r. w Sarisskiej Galerii w Presovie, jak to się dzieje od lat, zgromadził wierne grono tamtejszych miłośników współczesnej artystycznej tkaniny lnianej. Otwierając wystawę, dyrektorzy Sarisskiej Galerii i Muzeum Rzemiosła, nawiązali do faktu wieloletniej tradycji eksponowania kolejnych odsłon biennale "Z krosna do Krosna" w Presovie oraz do współpracy między instytucjami, którą zapoczątkowały krośnieńskie wystawy.

Josef Ridilla - słowacki kurator wystawy, podkreślił, że prace zaprezentowane w ramach 8. edycji "Z krosna do Krosna" są dowodem na niezwykłą inwencję artystów w obszarze tkaniny lnianej. Len jest silnie umiejscowiony w tradycji i historii obu narodów. Niektórzy artyści 8. edycji świadomie i w pełni respektowali naturalne piękno szlachetnej materii, posługując się w kreowaniu swoich dzieł tradycyjnymi technikami tkackimi. Inni - potraktowali tworzywo lniane jako inspirację do eksponowania współczesności, wybierając len jako jeden z wielu sposobów wypowiedzi artystycznej.

English translation below.


Warto zwrócić uwagę, że podejście do lnu jako tworzywa artystycznego często zdeterminowane jest krajem pochodzenia twórcy - jak w przypadku wykonanych techniką autorską charakterystycznych prac Japonki Mahoko Motoda. Słowaccy odbiorcy będą mieli okazję podziwiać dzieła dwuwymiarowe i trójwymiarowe, wśród których spotkać można instalacje przestrzenne czy formy rzeźbiarskie - jak praca Katarzyny Podpory "Pisarz i jego Muza".

8. edycja "Z krosna do Krosna" z perspektywy prezentacji w Presovie utwierdza organizatora biennale w przekonaniu, jak potrzebna i wyczekiwana przez odbiorców jest możliwość obcowania ze sztuką tkaniny lnianej. Wystawę można zwiedzić do 30 sierpnia 2015 r. w Sarisskiej Galerii w Presovie (Słowacja). We wrześniu ekspozycja biennale powędruje do Muzeum Ukraińskiej Kultury w słowackim Svidniku.


The 8th edition of "Z krosna do Krosna" in Presov

The opening of 8th MBATL exhibition in Slovakia took place on 10th July 2015 in Sarisska Gallery in Presov. Like every year, it gathered a large group of enthusiasts of contemporary artistic linen cloth. Opening the exhibition, directors of Sarisska Gallery and the Museum of Crafts in Krosno referred to the long tradition of cooperation between both institutions.

Josef Ridilla - Slovak curator of the exhibition, stressed that works presented at the 8th edition of MBATL are proof of the extraordinary creativity of artists in the field of linen fabric. Linen is very important in traditions and history of both nations. Some of the artists fully respected the natural beauty of the noble material, using traditional weaving techniques. Others treated linen as an inspiration for exposing modernity, choosing flax as one of many ways of artistic expression.

It is worth noting that the approach to linen as an artistic material is often determined by the country of origin of the designer, like in distinctive works of Mahoko Motoda made in authorial technique. Slovakian visitors will have the opportunity to admire two-dimensional and three-dimensional works, spatial installations and sculptural forms - as the work of Katarzyna Podpora "The writer and his muse".

The exhibition can be visited until 30th August 2015 in Sarisska Gallery in Presov (Slovakia). In September, the biennial exhibition will travel to the Museum of Ukrainian Culture in Svidnik (Slovakia).

translation: Magdalena Firlej (MRzK)Iwona Jurczyk (MRzK)
fot. Mariusz Kus (MRzK)Finisaż 8.MBATL "Z krosna do Krosna" w Göceji Muzeum w Zalaegerszeg
8. edycja "Z krosna do Krosna" w Svidniku
Wyniki 8. MBATL "Z krosna do Krosna"