Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Jubileusz 25-lecia Muzeum Rzemiosła w Krośnie


Wystawa "Majstersztyk - dzieło mistrzów rzemiosła" została przygotowana z okazji 25. rocznicy udostępnienia zwiedzającym Muzeum Rzemiosła w Krośnie. 17 marca 1990 r. "Dom z zegarem" – dawna Pierwsza Krajowa Fabryka Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza w Krośnie stał się miejscem pamięci o krośnieńskim rzemiośle. Wystawą tą pragniemy upamiętnić mistrzów, którzy przyczynili się do powstania muzeum, ale także przypomnieć nazwiska i dzieła tych, których mistrzostwo stało się powodem starań o stworzenie takiego miejsca.

Kluczem łączącym jubileusz 25-lecia muzeum jest słowo majstersztyk. Początkowo oznaczało ono pracę czeladnika cechowego, będącą głównym sprawdzianem jego umiejętności przed wyzwoleniem się na mistrza. Obecnie odnosi się ono także do szczególnie udanego dzieła sztuki czy rzemiosła, stało się synonimem arcydzieła. Celem wystawy jest ukazanie mistrzów krośnieńskiego rzemiosła w kontekście ich indywidualnych dzieł - majstersztyków, ale także w kontekście ich wspólnego majstersztyku, jakim było stworzenie 25 lat temu naszego muzeum.


Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli dwaj mistrzowie ślusarscy: Józef Cisowski (Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie) oraz Tadeusz Bochenek (Podstarszy Cechu). Na siedzibę nowej instytucji wybrano niszczejący budynek Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie, założonej i prowadzonej w latach 1901-1938 przez Michała Mięsowicza - zasłużonego obywatela miasta, wiceburmistrza i Starszego Cechu. Trudu adaptacji budynku na muzeum podjął się Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, a fundusze na ten cel pozyskano m.in. z dobrowolnych składek rzemieślników. Dzięki społecznej pracy wielu z nich (murarzy, stolarzy, elektryków, cieśli, malarzy, kamieniarzy, ślusarzy) udało się w 1990 r. otworzyć Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Pierwsze eksponaty pochodziły z prywatnych kolekcji krośnieńskich rzemieślników. Były to często pamiątki rodzinne, archiwalia czy przedmioty wykonane w ich warsztatach. Zapoczątkowały one kolekcję muzealną, która przez następne 25 lat stopniowo się rozrastała i poszerzała, tworząc kontekst kulturowy zawodowej działalności lokalnych rzemieślników. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu grupy rzemieślników a później muzealników w Krośnie funkcjonuje dzisiaj instytucja kultury nie tylko pielęgnująca rzemieślnicze dziedzictwo, ale również, za sprawą licznych działań, wpływająca pozytywnie na rozwój życia kulturalnego w mieście.

Scenariusz wystawy jubileuszowej zakłada połączone zwiedzanie ekspozycji czasowej, zorganizowanej w Piwnicy PodCieniami z już istniejącą wystawą stałą - zlokalizowaną w budynku głównym muzeum oraz w Wieży Farnej, gdzie eksponowane jest zegarmistrzostwo z funkcjonującym mechanizmem zegarowym dużego typu wykonanym Michała Mięsowicza. Głównym punktem wystawy "Majstersztyk - dzieło mistrzów rzemiosła" jest Piwnica PodCieniami. W jej salach zostały zaprezentowane sylwetki wybitnych krośnieńskich rzemieślników, którzy przyczynili się do powstania i funkcjonowania Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Trzonem wystawy są ich dzieła - majstersztyki, starannie wybrane przedmioty o wysokich wartościach merytorycznych i poznawczych. Z jednej strony są to przedmioty najbardziej charakterystyczne dla pracy danego rzemieślnika, a z drugiej na wystawie znaleźć można przedmioty nietypowe, które mogą zaskoczyć i zaciekawić zwiedzających. Na Wieży Farnej, zwiedzający będą mogli zobaczyć jedno z ciekawszych dzieł krośnieńskiego rzemiosła - zegar wieżowy wykonany w 1908 r. w Pierwszej Krajowej Fabryce Zegarów Wieżowych w Krośnie. Zegar przywrócony został do pierwotnego stanu przez pracowników Muzeum Rzemiosła. Po zapoznaniu się z pracami krośnieńskich rzemieślników zwiedzający będą mogli udać się w stronę budynku głównego Muzeum Rzemiosła, by podziwiać ich wspólne dzieło – majstersztyk i dowiedzieć się, którzy z krośnieńskich rzemieślników wykonali nieodpłatnie prace dla budynku. Niektóre z nich były prawdziwymi majstersztykami w pierwotnym znaczeniu tego słowa, umożliwiającymi wykonującym je czeladnikom wyzwoliny na mistrza. Dodatkowo ekspozycja stała zostanie wzbogacona prezentacją ukazującą historię Muzeum Rzemiosła – jego powstanie i najważniejsze działania w trakcie 25-letniej historii.

Wystawa czynna będzie do 28 czerwca 2015. Zapraszamy.Ewa Mańkowska
Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie
Michał Mięsowicz - w 150. rocznicę urodzin
Pierwsza Krajowa Fabryka Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza w Krośnie - dzieło życia i chluba miasta
Zegary Michała Mięsowicza - mechanizmy długowieczne i niezawodne
"Zaświadczam, że zegar wieżowy funkcjonuje ku zupełnemu zadowoleniu". Rekomendacje klientów Michała Mięsowicza
O dawnych zegarach i różnych sposobach mierzenia czasu