Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

"Zaświadczam, że zegar wieżowy funkcjonuje ku zupełnemu zadowoleniu". Rekomendacje klientów Michała MięsowiczaOd początku działalności Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych Michał Mięsowicz prowadził przemyślane i konsekwentne działania promujące jej wyroby i ich jakość. Polegały one na udziale w targach i wystawach przemysłowych w kraju i za granicą, umieszczaniu ogłoszeń reklamowych w prasie - również branżowej, wydawaniu materiałów promocyjnych - cennik i katalog wyrobów fabryki - czy wysyłaniu ofert do instytucji państwowych, kościelnych a także osób prywatnych. Fakt ten został poświadczony w zachowanych w Muzeum Rzemiosła w Krośnie zasobach archiwalnych dotyczących fabryki.

Michał Mięsowicz reklamował ponadto swoje wyroby poprzez tzw. świadectwa, czyli rekomendacje zadowolonych klientów, które upewniały przyszłych kontrahentów o niezawodności i konkurencyjności zegarów wieżowych z Krosna. Kilkanaście z takich świadectw zostało opublikowanych w "Katalogu Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza w Krośnie".


Ilustrowany katalog został wydany przez Mięsowicza w 1929 r., w Miejscu Piastowym, w tłoczni MICHALINEUM. Cechuje go bardzo przemyślany układ i atrakcyjna jak na owe czasy szata graficzna. Materiały reklamowe w dwudziestoleciu międzywojennym odznaczały się rzetelnością w prezentowaniu informacji o produkcie. Miały one przede wszystkim informować, a dopiero później reklamować firmę lub wyrób. Cecha ta dotyczy również "Katalogu Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza w Krośnie". Zawarto w nim wyczerpujące informacje o konstrukcji i danych technicznych wyrobów, fotografie fabryki i zegarów, szkice urządzeń zegarów na wieżach i budynkach, opisy poszczególnych części mechanizmów zegarowych różnych typów. Cena zegara każdorazowo ustalana była indywidualnie. Aby była ona uczciwa, Mięsowicz kierował w katalogu do przyszłych kontrahentów kilka podstawowych pytań dotyczących specyfiki zegara w przewidywanym miejscu oraz zwracał się z prośbą o przysłanie pojedynczego szkicu wnętrza budowli wraz z podaniem wymiarów. Oprócz zastosowanej w katalogu zasady rzetelnej informacji Mięsowicz kładzie mimo wszystko nacisk na siłę reklamy poprzez zaakcentowanie wiodącej pozycji firmy na rynku. Katalog rozpoczyna się od wymienienia osiągnięć Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie, której wyroby uhonorowano na targach i wystawach - krajowych i zagranicznych. Publikację kończą natomiast wspomniane świadectwa klientów - zamieszczono ich czternaście. Pochodzą one z lat 1901-1928. Pięć spośród z nich dotyczy najwcześniej zamontowanych zegarów wieżowych: w Rawie Ruskiej i w Korczynie - świadectwa po 26 latach, w Ropczycach - świadectwo po 25 latach, w Rzeszowie - świadectwo po 21 latach i w Mogile - świadectwo po 20 latach.

W rekomendacjach wystawionych Mięsowiczowi powtarzają się opinie ukontentowanych klientów świadczące o niezawodności mechanizmów. Piszą oni, że ich zegar: "funkcjonuje ku zupełnemu zadowoleniu", "funkcjonuje bardzo dobrze i najpunktualniej", "wskazuje czas zupełnie precyzyjnie bez jakichkolwiek uchybień", "po dziś dzień funkcjonuje bez zarzutu", "funkcjonuje dotychczas bardzo dobrze", "funkcjonuje należycie", "oddaje doskonale usługi". Pojawiają się również uwagi, że zegary Mięsowicza "nie ustępują w niczym zagranicznym" czy też, że "zegar [jest] wykonany z najlepszego materiału gustownie i silnie zbudowany". Klienci podkreślają ponadto fakt konkurencyjnej ceny przy zachowaniu najwyższej jakości: "zegar jest solidnie i sumiennie a tanio wykonany".

"Katalog Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza w Krośnie" przyczynił się bardzo do zwiększenia zainteresowania wyrobami krośnieńskiej firmy. Fakt ten można uznać za znaczący tym bardziej, że w wyniku trudnej sytuacji gospodarczej w odrodzonym państwie polskim, ciężko było skutecznie wypromować swoje wyroby. Dodatkowo pozyskiwanie zamówień było utrudnione kryzysem lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Mimo przeciwności i okresów złej koniunktury Michał Mięsowicz nie szczędził starań, aby skutecznie i wszechstronnie promować swoją firmę oraz jej niepowtarzalne, solidne i długowieczne zegary wieżowe.

tekst: Iwona Jurczyk (MRzK)
skany i teksty źródłowe z arch. MRzKMichał Mięsowicz - w 150. rocznicę urodzin
Pierwsza Krajowa Fabryka Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza w Krośnie - dzieło życia i chluba miasta
Zegary Michała Mięsowicza - mechanizmy długowieczne i niezawodne
Jubileusz 25-lecia Muzeum Rzemiosła w Krośnie