Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Promocja nowej książki Piotra Łopatkiewicza
Malarstwo w Krośnie w pierwszej połowie XVI wieku


Książka Piotra Łopatkiewicza Malarstwo w Krośnie w pierwszej połowie XVI wieku to rozprawa doktorska autora, przygotowana pod kierunkiem
Prof. dra hab. Jerzego Gadomskiego i obroniona w roku 2004 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor - historyk sztuki, od dwudziestu z górą lat zajmujący się przeszłością artystyczną Krosna i regionu Polski południowo-wschodniej, zajął się w niej wpierw uwarunkowaniami socjologicznymi, prowadzącymi do powstania środowiska malarskiego w Krośnie, z drugiej zaś - wydobył z archiwów imiona i scharakteryzował sylwetki wykonawców zamówień, czyli działających w mieście malarzy.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza na spotkanie z autorem, które odbędzie się 23 października o godz. 18.00 w salach Piwnicy PodCieniami.


Najważniejsza część rozważań dotyczy jednak zachowanych, bądź znanych jedynie ze źródeł, dzieł malarstwa tablicowego i ściennego, względem których zachodzi wysokie prawdopodobieństwo powstania ich w krośnieńskim ośrodku malarskim. Podjęcie analiz i rozważań w obrębie tak wyselekcjonowanego materiału zabytkowego nie byłoby możliwe bez kilkudziesięcioletnich badań co najmniej dwóch pokoleń historyków sztuki oraz konserwatorów malarstwa średniowiecznego. Należy jednak podkreślić, iż znaczna część zaprezentowanych tu dzieł została ujawniona przez samego autora, w toku jego kilkunastoletniej pracy terenowej w krośnieńskiej służbie konserwatorskiej, zaś szereg badań konserwatorskich - w obrębie znanych dziś zespołów malarstwa - zostało wcześniej bezpośrednio przez niego zainspirowanych lub zainicjowanych.

Na podstawie analizy i wszechstronnej charakterystyki materiału zabytkowego Piotr Łopatkiewicz dokonał rekonstrukcji rozproszonych nastaw ołtarzowych oraz przedstawił najważniejsze sposoby malarskiego dekorowania wnętrz, omówił ich genezę artystyczną, przede wszystkim zaś wyodrębnił zespoły malarstwa (zwłaszcza tablicowego) powstałe w konkretnych (wskazanych przez niego) warsztatach. W efekcie tak zakreślonych badań możliwe okazało się powiązanie niektórych dzieł z imionami czynnych w Krośnie malarzy, tym samym powstał prawidłowo zbudowany i dość kompletny obraz krośnieńskiego środowiska malarskiego i jego twórczości, stanowiący istotny wkład do dziejów malarstwa polskiego na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych.

Książka Piotra Łopatkiewicza to ważna rozprawa, która - jak napisał w recenzji prof. dr hab. Jerzy Gadomski - wzbogacając wiedzę o sztuce XVI wieku w Polsce południowej, awansowała Krosno do rangi ważniejszych ośrodków malarstwa w tej części kraju. Bogato ilustrowana pozycja adresowana jest do historyków sztuki, zwłaszcza późnego średniowiecza, historyków zainteresowanych przeszłością artystyczną tej części Polski oraz regionalistów, choć sam przedmiot rozważań dalece wybiega poza li tylko lokalny wymiar i zasięg samego zjawiska.Z recenzji Prof. dra hab. J. Gadomskiego