Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Promocja nowej książki o krośnieńskich franciszkanach

Klasztor OO. Franciszkanów i Muzeum Rzemiosła w Krośnie zapraszają 15. 06. 2013 r., o godz. 16.00, na promocję książki "Kronika Klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie 1939-1944" oraz wykład O. dra hab. Zdzisława Gogoli: "Krośnieńscy Franciszkanie w okresie II wojny światowej". Wstęp wolny.

O. dr hab. Zdzisław Gogola
urodził się 18 lipca 1950 r. w Ołpinach w powiecie jasielskim. W latach 1964-1967 uczył się w Zasadniczej Szkole Górnictwa Naftowego w Krośnie, a następnie w Technikum Górnictwa Naftowego w Krośnie. Do Zakonu OO. Franciszkanów wstąpił w 1971 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1978 roku. W Zakonie pełnił odpowiedzialne funkcje: mistrza nowicjatu, rektora WSD w Krakowie, prowincjała, przewodniczącego Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce. Pracę doktorską obronił w 1999 roku. W 2000 r. został przyjęty do pracy w Katedrze Historii Kościoła w Czasach Najnowszych Papieskiej Akademii Teologicznej; najpierw jako asystent, a później, od l lutego 2004 roku jako adiunkt. 16 listopada 2010 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne, czego efektem było nadanie mu przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.Jego dorobek naukowy to 13 książek i 106 rozpraw naukowych.

Cena książki "Kronika Klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie 1936-1944" - 75 zł
W dniu promocji możliwość zakupu książki w cenie 60 zł.
Zapraszamy