Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

"Ikony" Małgorzaty Dawidiuk - wystawa w Wieży Farnej

Małgorzata Dawidiuk jest autorką wielu dzieł sakralnych w postaci ikon, ikonostasów, polichromii, m.in. w: Chołowicach k/Krasiczyna, Koszalinie, Krynicy, Niagou (Słowacja), Olsztynie, Zamienicach koło Legnicy. Autorsko współrealizowała malowidła ścienne w Kaplicy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Jej ikony znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych w Polsce i za granicą, m.in. w Kanadzie, Niemczech, Rosji, Słowacji, Stanach Zjednoczonych i Ukrainie. Współpracuje z Muzeum w Łańcucie.

Od 26 kwietnia do 24 maja 2013 r. jej prace można będzie obejrzeć w pięknych wnętrzach Wieży Farnej. Wystawa powstała dzięki współpracy BWA w Krośnie i Muzeum Rzemiosła w KrośnieStanisława Zacharko, dyrektor BWA w Kielcach, tak rezenzuje twórczość artystki:

"Podobnie jak Jerzy Nowosielski, najwybitniejszy polski artysta wypowiadający się językiem form, symboli i znaczeń wywiedzionych z ikony, tak i ona, wyszedłszy z kanonicznego jej pisania, weszła w obszar sztuki głęboko osobistej, opartej na jej własnym, jednostkowym przeżyciu. I tak, jak ten wybitny artysta, i ona pojmuje ikonę jako doskonałe połączenie abstrakcji z figuracją i ich wzajemne dopełnienie. Lecz Nowosielski zwracał się przede wszystkim ku intelektem – i wiarą – zgłębianej idei i z nią związanym treściom, i materię farby i podobrazia, traktując jako konieczny nośnik, redukował do niezbędnego minimum.


Małgorzata Dawidiuk natomiast zawierza intuicji, popartej wieloletnim obcowaniem z fizyczną materią ikony i skupia się na sensach zawartych w sensualnych, zmysłowych walorach plastycznego tworzywa. Tak jak w malarstwie materii, poprzez nie wyraża własne emocje, przemyślenia i doznania – również te czysto duchowej natury. Swoje obrazy artystka nazywa "ikonami cieniami". Mówi, że do powstania cienia potrzebne są trzy elementy: światło, tło – i kształt, osoba; bryła materii pomiędzy nimi. Cień jest ulotnym i nietrwałym dowodem na wzajemną relację dwóch pozostałych. "Ikona cień" jest tak właśnie rozumianym "cieniem": śladem oświecenia, prawom materii poddanej, cielesności człowieka przez Światło, intuicyjnie przeczuwanym dowodem na istnienie Jego emanacji."


Małgorzata Dawidiuk - urodziła się w 1967 r., w Wisznicach na Podlasiu. W Nałęczowie ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Studiowała w latach 1988–1994 na Akademii Sztuk Pięknych im. I. E. Repina w Petersburgu na Wydziale Malarstwa i Konserwacji – specjalizacja Ikona. Obecnie prowadzi pracownię konserwatorsko – artystyczną "IKOS". Uczestniczka wielu wystaw w kraju i za granicą.


tekst: BWA w Krośnie
Fot. Mariusz Kus (MRzK)