Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Dwie namietności - Góry i Sztuka
Międzynarodowa wystawa poplenerowa

Od 7 do 31 stycznia 2013 w Piwnicy PodCieniami można zwiedzić wystawę poplenerową międzynarodowego pleneru malarskiego: "Dwie namiętności - Góry i Sztuka". Uczestniczyli w nim artyści z: Polski, Słowacji, Węgier i Niemiec.

Polskę reprezentowali: Roman Raczek i Anna Jańska-Maciuch (Regentów), Monika Ślósarczyk (Wisła), Józef Franczak (Strzyżów), Iwona Jankowska-Kozak (Bóbrka), Magdalena Szarek, Martyna Niemczyk oraz Dominika Paczkowska - komisarz pleneru (Krosno). Ze Słowacji przyjechała Ewa Lorencova, z Węgier - Andreas Kiss. Natomiast Stefan Gnandt reprezentował Niemcy i Rumunię.

W trakcie pleneru powstało 60 prac. Premierowa wystawa poplenerowa odbyła się w hotelu „Nad Przełomem”. W dniach od 7 – 31 stycznia obejrzeć ją można w Krośnie w Piwnicy PodCieniami.

ROMAN RACZEK

Urodził się 1957 r. W Gorlicach. Jest absolwentem PLSP w Jarosławiu. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych. Swoją twórczość prezentował na kilkidziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Ponadto uczestniczył w wielu ogólnopolskich przedsięwzięciach twórczych.

ANNA JAŃSKA-MACIUCH

Urodzona w Częstochowie. Studia na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W latach 1971-1976 w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego. Uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne.Laureatka wielu nagród i wyróżnień. W 1992 r. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Swoje prace wystawiała min: w ważniejszych Galeriach Sztuki w Polsce jak również w Izrealu, Francji, Niemczech, Ukrainie, Słowacji.

IWONA JANKOWSKA-KOZAK

Urodzona w 1969 r. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Należy do ZPAMiG w Rzeszowie. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach artystycznych. W ciągu 10 lat wzięła udział w ponad 90 wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą, w plenerach malarskich, przeglądach artystycznych. Jest laureatką konkursów akwareli w latach 2001-2009, wyróżnienie w 10 Bienale Plastyki w Krośnie.

MAGDALENA SZAREK

Urodzona w 1990 r. w Krośnie. Obecnie mieszka w Krakowie gdzie studiuje grafikę i malarstwo sztalugowe na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Brała udział w wystawach zbiorowych, uczestniczy w plenerach malarskich w kraju i zagranicą min: w Polsce, Słowacji, Węgrzech.

STEFAN GRANDT

Urodzony w 1952 r. w Foienii (Siedmiogród, Rumunia). Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie w Timişoara (daw. pol. Temeszwar), W 1977 r. otrzymał dyplom z pedagogiki na Wydziale Sztuk Pięknych. Mieszka w Niemczech od 1988 r. Jest członkiem Zrzeszenia Artystów Sztuk Pięknych Pochodzenia Rumuńskiego. Jak również założycielem i członkiem grupy artystów "Provinciart" z Careii.

JÓZEF FRANCZAK

Urodził się w 1963 r. w Strzyżowie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Współzałożyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Strzyżowie. Uprawia malarstwo olejne, akrylowe, pastel i akwarelę. Brał udział w konkursach i przeglądach twórczości artystycznej, na których otrzymywał nagrody. Od 2005 roku jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu.

EVA LORENCOvA

Urodziła się w Koszycach. Studiowała architekturę w Czeskim Uniwersytecie Technicznym w Pradze. PracujE aktywnie w Stowarzyszeniu Obywatelskim K-Art, organizuje warsztaty dla artystów. Uczestniczy w plenerach malarskich i wystawach zbiorowych.

ANDRAS KISS

Naukę artystyczną rozpoczął w Szerencs u malarza Gyorgy Antal następnie kształcił się w Budapeszcie w szkole prowadzonej przez Barlaam Laszlo, Gyula Xantusza i innych artystów. Naukę kontynuował w Eger. Od 2000 roku mieszka i pracuje jako nauczyciel w Nagybörzsönyi, gdzie organizuje międzynarodowe obozy twórcze i jest zaproszany do udziału w podobnych imprezach w Polsce, Słowacji, Rumunii.

MARTYNA NIEMCZYK

Studentka trzeciego roku malarstwa na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Jej ulubioną tematyką jest akt oraz martwa natura, a swoje malarstwo określa jako realstyczne, jednak wciąż poszukuje nowych inspiracji.

MONIKA ŚLÓSARCZYK

Urodziła się 1971 r. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni malarstwa sztalugowego prof. J. Szancenbacha, z aneksem w pracowni książki i typografii prof. R. Banaszewskiego w roku 1996. Laureatka II Nagrody Konfrontacji Najmłodszych Artystów Krakowa - Myślenice 1997. Poza malarstwem sztalugowym zajmuje się wystrojem i dekoracją wnętrz z licznymi realizacjami w sklepach, restauracjach i domach prywatnych.

DOMINIKA PACZKOWSKA - KOMISARZ PLENERU

Urodziła się w 1965 r. w Krośnie. Absolwentka PLSP w Jarosławiu. Ukończyła Grafikę na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie. Uprawiała grafikę, malarstwo jak również jest projektantem i wykonawcą witraży sakralnych oraz świeckich na terenie Podkarpacia. Za swoją działalność artystyczną kilkakrotnie wyróżniona i nagrodzona.Więcej o wydarzeniu