Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

W szarym mundurze lepszy jest świat...
100-lecie harcerstwa krośnieńskiego

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza do zwiedzenia nowej wystawy czasowej, prezentowanej w Piwnicy PodCieniami, zatytułowanej: "100-lecie harcercerstwa krośnieńskiego". Ekspozycja jest próbą pełnego, usystematyzowanego opracowania dziejów lokalnego harcerstwa. Można ją zwiedzać do 8 lipca 2012 roku.

Wystawa prezentuje historię i dorobek krośnieńskiego harcerstwa od 1912 do maja 2012 roku. Zgromadzony materiał pozwala prześledzić początki formowania się harcerstwa w Krośnie oraz w powiecie krośnieńskim. Opracowane kalendarium pozwala prześledzić historię i przedsięwzięcia programowe, odtworzyć w pamięci najważniejsze daty, sylwetki harcerzy i instruktorów oraz poznać środowiska harcerskie Hufca ZHP Krosno.
Zgromadzone dokumenty, fotografie, kroniki, sztandary oraz elementy umundurowania i wyposażenia niezbędnego przy organizacji obozów umożliwiają zrozumienie metodyki poszczególnych grup wiekowych - zuchów, harcerzy i instruktorów. Historyczną datą w dziejach lokalnego harcerstwa jest dzień 13.02.1912 roku, kiedy to przy Szkole Realnej (obecnie I LO im. M. Kopernika) w Krośnie została założona pierwsza drużyna harcerska.


"Łap iskry szczęśliwych lat,
w szarym mundurze lepszy jest świat"
Słowa jednej z popularnych piosenek harcerskich mogą być dla wielu zwiedzających przypomnieniem lat, kiedy nosili szare albo zielone mundury a przestrzegając Prawa Harcerskiego uczyli się, jak pod każdym względem być dobrymi.

Twórca harcerstwa w Polsce - Andrzej Małkowski mówił: "Pamiętajcie, że nie w tym jest wart człowiek co przemyślał i przeżył, ale co zrobił dobrego na świecie". Tego, aby wiele dobrego uczynić dla swojego środowiska, dla kraju - uczyli instruktorzy i wychowawcy Hufca ZHP Krosno. Nie sposób wymienić wszystkich, ale kilku z nich zasługuje na szczególne wyróżnienie. Ich praca, pasja i dorobek upamiętnione zostały w zaprezentowanych na wystawie wydawnictwach.

Wystawa przygotowywana była od kilku miesięcy. Nieocenioną pomoc w gromadzeniu materiału okazali druhowie: hm. Jan Omachel, hm. Henryk Bogacz oraz druh Andrzej Prugar.


hm. Elżbieta Wawrzkiewicz
fot. MRzK


Wernisaż