Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

6.OBF Miasto i ludzie - powrót do Krosna
Czekamy na zdjęcia do 12 grudnia!

Muzeum Rzemiosła w Krośnie otworzyło dla fotografujących 6. edycję Ogólnopolskiego Biennale Fotografii Krosno 2011 Miasto i ludzie. Tym razem konkurs odbywa się pod hasłem: Relacje i powraca w swej idei do Krosna.

U W A G A! Przedłużyliśmy termin przyjmowania prac do 12 grudnia 2012.

W dwóch ostatnich edycjach wydarzenia założenia konkursowe zostały rozszerzone o możliwość fotografowania innych miast. Jednak ze względu na konieczność silniejszej identyfikacji konkursu z Krosnem a także potrzebę interpretacji krośnieńskich motywów w szerszym kontekście Organizator zdecydował się na powrót do pierwotnej idei wydarzenia. Zatem tematem bieżącej edycji biennale jest wyłącznie KROSNO. Uczestnicy mogą jednak interpretować temat, przedstawiając w pracach nie tylko samo miasto ale również motywy związane z Krosnem na tle innych miejsc
.

Mamy świadomość, że takie zawężenie tematu niejako ograniczać może fotografujących ze względu na kryterium miejsca albo kryterium motywów. Jednak zwiększenie skali trudności poprzez skoncentrowanie się wyłącznie na Krośnie i motywach z nim związanych staje się z drugiej strony istotnym wyróżnikiem jednego z wielu konkursów fotograficznych, poświęconych tematyce miast. Trudniej jest uchwycić obiektywem aparatu szczególną - czy wręcz nową - jakość tego, co znane i w swej liczbie ograniczone. Jednak podjęcie takiej próby daje szansę wykonania tego jednego, niepowtarzalnego, tak charakterystycznego i być może najważniejszego zdjęcia w życiu.

Naszym zamiarem jest uświadomienie tego faktu fotografującym i namówienie ich do odbycia podróży do Krosna. Tej rzeczywistej - z daleka jak i z bliska - ale i tej mikro podróży - w wewnętrzną przestrzeń krośnieńskich motywów i zakątków.

Dlaczego Relacje?

Wybór tak pojemnego znaczeniowo hasła tegorocznej edycji biennale w dużej mierze podyktowany był zawężeniem tematu głównego. Policzalność tego co "krośnieńskie" w kontekście potraktowania miasta jako zbioru różnorakich relacji rozszerza jednocześnie możliwości interpretacyjne.

Życie miasta jest niczym innym jak kompilacją wzajemnych relacji pomiędzy komponentami, które miasto tworzą. Są one zawsze intensywne, obustronne i występują na różnych płaszczyznach, dla przykładu: człowiek - architektura - barwa - kształt - przestrzeń - przedmiot. Warto przy tym podkreślić, że relacje zewnętrzne otwierają - nieograniczony, subtelny zarazem, a często tajemniczy - obszar relacji wewnętrznych w obrębie każdego elementu, który tworzy miasto.

Krosno w hasło: Relacje wpisuje się doskonale - to miejsce szczególnych związków starej architektury z nową, osobowości z ludźmi przeciętnymi, historii z teraźniejszością, miejsc wyjątkowych i cennych z tymi zwykłymi i pełnymi kiczu. Zachęcamy do wyszukiwania i utrwalania krośnieńskich relacji - interpretowania ich w nowatorski i odważny sposób. To przecież nic innego jak tworzenie osobistej relacji z Krosnem. Warunek jest jeden - trzeba to miasto po prostu spotkać...

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Krosna oraz Przewodniczący Rady Miasta Krosna.

Na Twoje zdjęcia czekamy w terminie przedłużonym do 12 grudnia 2011. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa fotograficzna, którą zaprezentujemy w Piwnicy PodCieniami oraz katalog wystawy.

Sekretariat czynny: 7.30 - 15.30

Osoba do kontaktu:
Mariusz Kus
e-mail: mariusz@muzeumrzemiosla.pl
tel. (13) 432 41 88

Z a p r a s z m yRegulamin
Karta zgłoszenia
Wyniki 5. OBF Krosno 2009
Przejdź na stronę OBF