Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Mistyczny świat Vaho Hazalii
Wystawa współczesnej sztuki gruzińskiej

9 czerwca, o godz. 17.00 Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza do w Piwnicy Podcieniami (Rynek 5) na uroczysty wernisaż - jednego z najbardziej znanych i cenionych współczesnych gruzińskich artystów - Vaho Hazalii.

Wielu ludzi, którzy zetknęli się z twórczością Vaho Hazalii, odnosi wrażenie, że Jego prace nie są zwykłymi obrazami - zamkniętymi jedynie substancją rzeczy - są obiektami, w których zawarta jest nieznana, mistyczna jakość
.

Wachtang Chazalia, znany jako Vaho Hazalia - urodzony w 1968 roku w Zugdidi, w Gruzji - obecnie mieszka i pracuje w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, grafiką, fotografią i rzeźbą. Znany twórca pięknych ikon. Jest absolwentem malarstwa i architektury na Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi - dyplom z wyróżnieniem w 1996 roku. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in.: Tbilisi, Gruzja (1992, 1994, 1997, 1998, 2001, 2002); Moskwa, Rosja (1995); Ateny, Grecja (1999); Valencia, Hiszpania - odznaczony tytułem honorowego artysty przez Galerię ANAGMA (2000); Warszawa (2003, 2006); Kraków (2009); Miami, USA (2009).


Całkowicie wierny swojej twórczości w działania artystyczne niezmiennie wpisuje silne emocje. Poszukiwania niekończących się możliwości tworzenia kolorów i ulirycznienie zwykłych motywów i tematów powodują, że Jego prace przesycone są silnym - wyczuwanym dla odbiorców - ładunkiem emocjonalnym. Dążenie do ukazania uniwersalnej harmonii - w jakiejkolwiek formie - jest dla Niego kreatywnym impulsem, który przede wszystkim podporządkowuje swoim własnym artystycznym poszukiwaniom.

Trudno jest przypisać Jego prace do określonego kierunku w malarstwie. Przesycone symboliką - zbudowaną na charakterystycznej stylizacji postaci - uczuciami i mistycznymi skojarzeniami jawią się niczym wielokulturowe symbole. Można je interpretować jako odwieczne dążenie człowieka do komunikacji z naturą lub filozoficzny osąd dotyczący ulotności ludzkiego życia.


Wczesną twórczość Vaho Hazalii cechuje odczuwalny, duchowy związek ze średniowiecznymi malowidłami. Synteza pierwiastka tradycji i własnych poszukiwań twórczych nigdy nie kończy się w Jego malarstwie na suchej stylizacji. Jest ono niemal organiczne, a połączenie gestu malarskiego z przeszłą epoką dokonuje się wewnętrznie. I właśnie takie podejście do tworzenia jest główną siłą Jego prac, w których przekaz artystyczny zmierza ku lekkości - tak charakterystycznej dla narodowej szkoły gruzińskiej.


Vaho Hazalię - jako człowieka - cechuje przede wszystkim głęboko pojmowana tolerancja. Jest osobą, która zawsze dąży do osiągnięcia idealnej równowagi. Dlatego z Jego przestrzeni myślowej do przestrzeni dzieła przedostają się echa cichego dialogu pomiędzy konkretnymi i wyimaginowanymi postaciami. Każdy obraz tworzy nową, wirtualną rzeczywistość, wydobywającą ze zwykłych motywów i tematów nieznaną, mistyczną jakość.
Więcej o wystawie

Więcej o artyście:
www.vahohazalia.art.pl
www.wix.com/hazalia/arthaza


Fotografie prac: Vaho Hazalia
Zapraszamy