Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Na św. Józefa - schadzka cechowa

Jak co roku, w marcu, tradycyjnie w dzień św. Józefa obchodzone jest Święto Rzemieślników. Z okazji uroczystości w Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie odbywa się rzemieślnicza schadzka połączona z uhonorowaniem zasłużonych osób oraz przyjęciem najmłodszych do rzemiosła. Skrzynię cechową otworzył i schadzce przewodniczył Starszy Cechu Marek Bargieł.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie od kilku lat organizuje symboliczne przyjęcie do rzemiosła uczniów klas pierwszych szkół o profilu zawodowym. Ceremonia jest nawiązaniem do dawnych tradycji rzemieślniczych związanych z edukacją cechową. Uczniowie, ślubując na harap cechowy, składają rotę uroczystej przysięgi przed Starszym Cechu.W roku szkolnym 2010/ 2011 w poczet uczniów klas pierwszych ZSP Nr 2 w Krośnie zostało przyjętych 109 uczniów, którzy zdobywają praktyczną wiedzę w 54 zakładach branżowych. Reprezentują oni 8 zawodów: cukiernictwo, piekarstwo, fryzjerstwo, stolarstwo, ślusarstwo, mechanikę pojazdową, gastronomię i handel.


Jednak najważniejszym punktem było wręczenie przez Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego - Jerzego Bartnika - Panu Janowi Deptuchowi Szabli Kilińskiego - najwyższego odznaczenia rzemieślniczego, ustanowionego Uchwałą Nr 9 z dnia 25 czerwca 1998 roku przez Kongres Rzemiosła Polskiego. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1, przyznawana wraz z miniaturką oraz legitymacją.


Odznaczenie nadawane jest rzemieślnikom (członkom organizacji samorządu rzemiosła) m.in. za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i za granicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego. Odznakę nadaje Kapituła, składająca się z członków Zarządu ZRP, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.

Krosno poszczycić się może trzema Szablami Kilińskiego. Przed Janem Deptuchem otrzymali je: Józef Cisowski (2002) i Józef Bochenek (2009).

Iwona Jurczyk